Dette er alderen da lederen din synes du er «gammel»

Senior medarbeider
Foto: Colourbox

Norsk seniorpolitisk barometer har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk intervjuet ledere i 1283 virksomheter om hvordan de oppfatter seniorer i arbeidslivet. Se hva barometeret sier.

Publisert: 06. nov 2019, Sist endret: 11. nov 2019

Norsk seniorpolitisk barometer

Barometer laget for Senter for Senorpolitikk. Senteret (etabl 1969) er et kunnskapssenter for et langt og godt arbeidsliv.

Senteret er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet og ble etablert i 1969.

Norsk seniorpolitisk barometer er blitt gjennomført årlig siden 2003.

Disse har svart:

603 private virksomheter med 10 eller flere ansatte (privat sektor)

680 virksomheter innen offentlig sektor, hvorav

23 fra stat og 127 fra kommune (inkl. fylkeskommune)

I fremtiden må vi belage oss på å gå av med pensjon senere enn i dag. . Det blir ofte pekt på at dersom seniorarbeidstakere skal oppleves seg selv som attraktive og faktisk få sjansen evt. motiveres til å stå lenge i jobb, må ledere og arbeidstakere «skru om» i hodet.

Men når anser lederne deg som senior? Og hvor gammel må du være før de nøler med å kalle deg inn til intervju?

Bevegelse i oppfatning av alder

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk intervjuet 1200 ledere og 1000 yrkesaktive om holdninger til senior arbeidstakere, og tar for seg flere temaer Barometeret er delt inn i hva ledere svarer og hva yrkesaktive svarer.

Vi refererer noen av funnene i denne artikkelen.

Norsk seniorpolitisk barometer har eksistert siden 2003, og det viser bevegelse i ledernes oppfatninger av alder. I hvert fall når det gjelder hvilken alder ledere anser arbeidstakere som «gamle» og når lederne ville ha nølt med å kalle inn eldre arbeidstakere til intervju.

Undersøkelsen har de siste årene spurt stadig flere ledere fra offentlig sektor. Barometeret viser at det er en forskjell mellom ledere i offentlig sektor (både stat og kommune) og privat, der førstnevnte er mer åpne for seniorer som arbeidstakere enn ledere i privat sektor.

 «Ofte ser vi også at større bedrifter, målt i antall ansatte, har mer positive seniorpolitiske holdninger enn mindre bedrifter. Kvinnelige ledere er også noe mer positive til seniorer sammenlignet med menn. Dette henger nok delvis sammen med at det er flere kvinnelige ledere i offentlig sektor sammenlignet med i privat næringsliv», heter det i barometeret.

Funn i barometeret

 • Gjennomsnittlig mener lederne i norsk arbeidsliv at du og de er seniorer når de er 56,6 år. I 2003 var denne alderen 52 år, så her har det skjedd en markant stigning i alder.
 • Kvinnelige ledere har et noe høyere anslag på når man er eldre i arbeidslivet (57,5 år) enn menn (56,2 år).
 • Ledere i offentlig sektor oppgir en gjennomsnittsalder på 58,4 år, mens tilsvarende tall blant ledere i privat sektor er 56,2 år.
 • Større virksomheter oppgir at seniorer blir oppfattet som eldre noe senere enn i små virksomheter. Mange offentlige virksomheter er store. Dette kan ha utslag på tallene.
 • Yrkesaktive har en høyere terskel enn lederne for når man regnes som eldre i arbeidslivet med gjennomsnitt 58,9 år.

Når nøler ledere med å kalle deg inn til intervju?

I undersøkelsen spør man også om hvor gammel en kvalifisert søker må være før lederen vil nøle med å innkalle vedkommende til intervju.

Også her viser svarene at ledere har endret syn på søkers alder opp gjennom årene.  Spørsmålet ble stilt første gang i 2008, og viser en økning på 1,8 år på de siste 11 årene.

Snittalderen for når leder nøler med å kalle inn til intervju er 58,8 år.

 • Ledere i privat sektor nøler ved 58 år
 • Ledere i offentlig sektor oppgir at de nøler ved 62,1 år
 • Ledere av virksomheter med 10-25 ansatte oppgir at de begynner å nøle ved en gjennomsnittsalder på 58,3 år,
 • Ledere i virksomheter med over 50 ansatte nøler først ved 60,9 år.
 • Kvinnelige ledere nøler litt senere med å innkalle til intervju på bakgrunn av alder enn menn. Kvinnelige ledere oppgir i gjennomsnitt 60 år, mens mannlige ledere oppgir 58,1 år.
 • Yngre ledere oppgir en lavere gjennomsnittsalder for når de ville nøle med å innkalle eldre.

Forbigås når ny kompetanse og teknologi skal innføres

Selv om lederne i statlig sektor, mener at arbeidstakeren blir «eldre» senere, er de ikke like ivrige i å gi dem samme sjanse til kompetanseheving.  Det kan også synes at de ikke blir prioritert selv fremfor yngre ledere.

Spesielt gjelder dette når det er snakk om å innføre ny teknologi eller arbeidsmåter.

64 prosent av lederne bekrefter at de har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. 8 prosent har opplevd dette svært ofte, mens hele 31 prosent har opplevd dette ofte.

Ifølge barometeret peker dette i retning av en økende trend siden 2016.

Du kan lese flere funn i barometeret:

Norsk seniorpolitisk barometer 2019 - Ledere i arbeidslivet (senter for seniorpolitikk)

Nysgjerrig på hva yrkesaktive mener?

Norsk seniorpolitisk barometer 2019 - Yrkesaktiv befolkning (senter for seniorpolitikk)