Nå skal det bli enklere å rapportere på inkluderingsdugnaden

Illustrasjon av veiledning i inkluderingsdugnaden
Foto: Difi

Vi har laget en digital veiledning for hvordan du skal rapportere i årsrapporten på inkluderingsdugnaden. Se den her.

Publisert: 26. nov 2019, Sist endret: 28. nov 2019

2018 var første året statlige virksomheter skulle rapportere i kapittel 4 i årsrapporten om hvordan de jobber for å rekruttere flere ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Regjeringen har satt som mål at minst fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer innenfor denne målgruppen.

Ulik rapportering i årsrapporten

Flere virksomheter rapporterte tilbake til Difi at de syntes det var uklart hvordan de skulle rapportere på arbeidet sitt med inkluderingsdugnaden. En gjennomgang Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde sommeren 2019 viste også at tallene som var rapportert inn var av varierende kvalitet og vanskelig å sammenlikne.

Tall og tiltak

Vi i Difi har derfor laget en digital veiledning som skal gjøre det enklere for deg å rapportere i årsrapporten for 2019.

I årsrapporten skal du rapportere både på:

  • antall nyansettelser totalt og andelen nyansatte med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en
  • tiltak dere har satt i gang for å få flere søkere og ansatte i målgruppen og vurdere om de har vært vellykkede

I veiledningen kan du lese mer om personvernet, og du får tips på hvordan finne så nøyaktige tall som mulig.

Til sist gir vi deg et konkret eksempel på hvordan du kan sette opp en slik rapportering i årsrapporten.