NUPI slo til og ansatte tre lærlinger i tre ulike fag

Bilde av en sjef med flere lærlinger
Foto: Difi

- Vi ansatte våre lærlinger ut fra de behovene vi så at vi hadde, sier kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien og hans kollega Elin O. Demiraslan i Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Publisert: 06. nov 2019, Sist endret: 07. nov 2019

NUPI har kun 80 ansatte, men har likevel valgt å ansette tre lærlinger i tre fag: En i kontor- og administrasjonsfaget, en i IKT-servicefaget, og en i mediegrafikerfaget.

- Lærlinger gir oss mer enn det koster

Regjeringen har satt som krav at alle virksomheter med over 100 ansatte skal ta inn minst én lærling.  Fremdeles er det virksomheter som ikke har lærling i det hele tatt. NUPI har 80 ansatte, og ser på lærlingordningen som veldig verdifull:

- Vi har tatt inn flere lærlinger fordi vi ser at det gir oss mer enn det koster. Erfaring vår er at lærlingene lærer veldig fort. De har glidd inn i miljøet, og er verdifulle og gode medarbeidere.

NUPIs behov satte dem på sporet etter nye lærlinger:

- Da vi så etter nye lærlinger, så vi først på behovet vårt for arbeidskraft. Deretter så vi på læreplanene til de ulike yrkesfagene. Vi så etter fag som hadde en match mellom våre arbeidsoppgaver og kompetansemålene lærlingen må oppnå mens de er under opplæring hos oss. Det var viktig for oss at lærlingen har en nytteverdi.

- Å ha lærling kan sammenliknes med å ha en nyansatt

Læreplanen i de ulike fagene inneholder kompetansemål, som sier noe om hva lærlingen skal kunne etter endt læretid. Kompetansemålene i læreplanen er veldig vide, noe NUPI så på som veldig fleksibelt.

Åsmund synes en av fordelene med lærlingordningen er at den varer i to år. Da blir det ingen brudd i opplæringen, og du kan bruke kompetansen lærlingen tilegner seg i løpet av denne tiden.

Åsmund sammenlikner det å ansette en lærling med å få en nyansatt:

- Du må veilede både nyansatte og yngre kollegaer. Der er det ikke så stor forskjell på innsatsen for vår del. Om vi gjør det fordi vedkommende skal i et strukturert læreløp eller ikke, så er læringstrykket alltid i begynnelsen. Du må bruke tid på å sette deg inn i og forstå hvordan lærlingen skal følges opp. Nå har vi etablert gode rutiner for det. Derfor var det også enkelt å ta ansvar for flere lærlinger.

OK stat er en god støttespiller

Åsmund og Elin påpeker at det har vært en god støtte å være tilknyttet opplæringskontoret OK stat. OK stat skal støtte statlige arbeidsgivere i rekruttering og oppfølging av lærlinger.

- Samspillet med OK stat gir oss en trygghet. Det sparer oss mye tid at de tar seg av den administrative delen rundt lærekontrakter, oppmelding til fagprøven og kontakten med fylkeskommunen, sier Åsmund.

Til andre som vurderer å ta inn en eller flere lærlinger sier han følgende:

- Har du behov for arbeidskraft, ville jeg anbefale å sjekke om du kan ta inn en lærling!

Her kan du få inspirasjon til hvilke lærefag som kan passe hos deg

Noe du lurer på? Kontakt Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat):

E-post: okstat@difi.no