Nesten 70 påmeldinger til Mobilitetsprogrammet

To personer som setter lapper på en vegg
Foto: DFØ

- Interessen for å delta på det nye kompetansetiltaket Mobilitetsprogrammet i staten er stor.  Nå begynner det spennende koblingsarbeidet. 

Publisert: 05. Feb 2020, Sist endret: 28. Jan 2021

Mobilitetsprogrammet gir statlige virksomheter en ny arena for å utvikle kompetansen de trenger, gjennom strategiske kompetansesamarbeid med andre virksomheter.  

Flere påmeldinger fra samme virksomhet   

Flere virksomheter har meldt på flere avdelinger, fagområder og enheter.

Felles utfordringer knyttet til omstilling, digitalisering og virksomhetsstyring er bakgrunnen for påmeldingen fra noen av virksomhetene. Andre jakter på hverandres beste praksis knyttet til arbeidsmetodikk på for eksempel tilsyn, lovarbeid eller prosjektorganisering, eller ønsker å lære av hvordan andre arbeider på klimaområdet, med kunstig intelligens, risikostyring og automatisering.   

-  Spennet er stort, og det er veldig spennende å se hvor mange fellesnevnere det faktisk er på kompetansefronten - uavhengig av sektor, fagområde og oppdrag, sier Kristin Lundtveit fra programkontoret.   

 Koblingshjelp har slått an

- Det nye i dette programmet er blant annet at vi tilbyr koblingshjelp. Det kan synes som at tilbudet om litt støtte og tilrettelegging har senket terskelen for å tenke at det går an å samarbeide om kompetanseutvikling. Vår viktigste jobb nå blir å få til relevante og gode koblinger, og bidra til en god oppstart og felles «plattform» for utvekslingen, sier Lundtveit.    

Forbered dere på å bli kontaktet  

Virksomhetene som har meldt seg på programmet har oppgitt at de ønsker kompetansesamarbeid med nærmere 50 virksomheter som ikke er påmeldt. Vær derfor forberedt på at din virksomhet kan bli kontaktet i løpet av de nærmeste ukene, fordi andre anser dere som attraktive læringspartnere med viktig kompetanse og erfaringer de trenger!

Vil du vite mer om Mobilitetsprogrammet i staten: