Tre temaer som topper HR-agendaen nå

Vi har tatt temperaturen på hva som er på virksomhetenes HR-agenda.

Publisert: 05. Feb 2020, Sist endret: 02. Mar 2020

Arbeidsgiverportalen var på HR-konferansen på Lillehammer i januar. Der spurte vi deltakerne om hva som var på deres HR-agenda.  

 Vi har satt opp de tre hyppigste temaene som ble nevnt, og lenket opp til aktuelle nyhetssaker og fagstoff på portalen som kan hjelpe deg i arbeidet disse temaene i egen virksomhet.

1. Kompetanse  

Kartlegging av kompetanse og kompetanseutvikling inntar en klar førsteplass for HR-medarbeiderne vi snakket med.  

Å finne metoder for kartlegging som gir mening og kan brukes er viktig. Ønsker du et oppsett på hvordan du kan jobbe med kompetansestyring i egen virksomhet, kan du ha nytte av vår prosess for kompetansestyring. 

Hvordan skal du sikre at enheten din har  kompetansen trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater?

Når du skal jobbe med kompetanseutvikling i virksomheten, tilbyr vi i DFØ Virksomhetsplattformen:

Lær kompetanseutvikling av andre virksomheter:

2. Digitalisering

HR-medarbeiderne på Lillehammer oppga at de viet digitalisering stor oppmerksomhet, blant annet på HR-system og nye måter å organisere arbeidsprosesser og organisasjonen på. Ikke minst stiller disse prosessene krav til ledelse. 

Vi anbefaler derfor: 

Lær digitalisering av andre virksomheter:

DFØ er i en anskaffelse av felles HR-system for statlige virksomheter.

3. Endring og omstilling 

Alle vi snakket med fortalte at de jobber mye med endringer og omstillinger. Nye brukerkrav og effektivisering gjør at alle virksomheter står i en eller annen endring eller omstilling. På Arbeidsgiverportalen har vi mange fagsider, maler og verktøy som kan støtte deg i endringsprosesser: 

Her har du noen eksempler: 

Å omstille er å lede i endring. Vårt kurs i endringsledelse gir deg praktiske og gode råd som du kan ta inn i din lederhverdag.

Lær omstilling av andre virksomheter:

Kontakt Arbeidsgiverstøtte

Vi i Arbeidsgiverstøtte svarer gjerne på problemstillinger du måtte ha om temaene eller hører hva du har på din HR-agenda: