Disse ansatte har rett på skole- og barnehagetilbud under koronakrisen

Justisdepartementet har utarbeidet en liste over 14 samfunnskritiske funksjoner som omfattes av rett til skoleplass og barnehageplass i situasjonen Norge er i.

Publisert: 17. Mar 2020, Sist endret: 17. Mar 2020

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass, skriver regjeringen.no

Her finner du hele listen