Nominér til Årets statlige lærebedrift 2020: Ny søknadsfrist og forenklet søknad

To unge personer i en gang
Foto: OKstat

Nå blir det enklere å nominere virksomheter til Årets statlige lærebedrift.

Publisert: 24. Mar 2020, Sist endret: 07. Mai 2020

For å imøtekomme statlige virksomheter i en utfordrende situasjon på grunn av koronaepidemien, blir det nå enklere å nominere til Årets statlige lærebedrift 2020. Ny frist for å sende inn forslag til aktuelle kandidater er 1. juli 2020. 

Interesserte virksomheter sender en e-post til Turid Semb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
Turid.semb@kmd.dep.no 

E-posten må inneholde en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. For å få ytterligere informasjon, legger juryen opp til enkeltmøter med virksomhetene.

Om prisen

Dette er femte året på rad Årets statlige lærebedrift kåres. Prisen ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i 2016. 

Formålet med prisen er å fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter og i helseforetakene. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for erfaringsoverføring mellom sektorer og gi inspirasjon til gode rollemodeller.

Prisen deles ut på et webinar i regi av Arbeidsgiverpolitisk avdeling høsten 2020.

Årets statlige lærebedrift deles ut uavhengig av hvilket opplæringskontor man tilhører, men det er kun virksomheter i det statlige tariffområdet og i de statlige helseforetakene som kan nomineres til prisen.

Mer om utlysningen her  (lovdata.no)

Tidligere vinnere av beste statlige lærebedrift:

2019: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 
2018: Statsbygg 
2017: Universitetet i Bergen 
2016: NAV