Partene i staten: - Bruk partssamarbeidet lokalt

Fem personer
Foto: KMD (bildet er tatt under forrige års lønnsforhandlinger)

Fra sentralt hold skal vi støtte virksomhetene og de ansatte så godt vi kan. Dette kan imidlertid ikke erstatte et konstruktiv og tillitsfullt lokalt partssamarbeid, skriver partene i staten i en felles uttalelse til statlige arbeidsgivere.

Publisert: 26. Mar 2020, Sist endret: 20. okt 2020

- Partene lokalt må ha respekt for hverandres situasjon og roller, samt legge forholdene til rette for åpne og gode prosesser. Tillitsvalgte må kobles på så tidlig at de kan bidra til gode, lokale løsninger. Ikke minst er partsamarbeidet viktig i en krisesituasjon, som setter store krav til smidighet og behovet for å finne hurtige løsninger sammen og samtidig sikre ivaretakelse av de ansatte, skriver partene.

Samtidig lover Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningen hurtige prosesser om det skulle bli behov for at de sentralt justerer avtaler eller oppretter nye lover i denne krevende situasjonen vi alle er i.

Se tidligere videohilsen fra statens personaldirektør, Gisle Norheim, der han forteller om arbeidet med koronakrisen:

Statens personaldirektør Gisle Norheim orienterer