Veileder i kontinuitetsplanlegging for virksomheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde kritiske funksjoner og samfunnstjenester ved høyt fravær.

Publisert: 23. Mar 2020, Sist endret: 24. Mar 2020

Statlige virksomheter står oppe i en situasjon hvor vi må planlegge for å kunne fordele og bruke ressursene innad annerledes.

Direktoratet for samfunnssikkerhhet og beredskap har laget en generell veileder til bruk i alvorlige hendelser. Veilederen gir innspill til problemstillinger som bør diskuteres og forslag til mulige tiltak. Hver enkelt virksomhet må selv vurdere utfordringene, og hvilke tiltak som er mest relevante. Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men den kan brukes av alle:

Veileder i kontinuitetsplanlegging - Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær (dsb.no)

Sentrale spørsmål som veilederen berører er for eksempel:

  • Hva skjer når personellfraværet øker utover hva man normalt kan forvente?
  • Hvilke deler av virksomheten vil bli hardest rammet?
  • Hvordan vil virksomheten takle utfordringene og konsekvensene?
  • Hvilke konsekvenser kan bortfall av leveranser fra virksomheten få for andre?