Foreløpig opphevelse av kjernetiden forlenget

Partene i staten har 31. august bestemt at kjernetiden i staten foreløpig skal være opphevet til 31. desember .

Publisert: 27. Apr 2020, Sist endret: 20. okt 2020

Nytt 31. august: Partene forlenger den foreløpig opphevelsen av kjernetiden i staten til 31. desember, 2020, som følge av pandemien.  Se tilleggsprotokoll over

Avtalen om større fleksibilitet i arbeidstid

De sentrale partene i staten ble 24. april enige om å forlenge avtalen om arbeidstid, inngått 16. mars 2020.

  • Adgangen til utvidet overtid og redusert hviletid for virksomheter med samfunnskritisk funksjon, ble forlenget til og med 31. mai 2020.
  • Opphevelse av kjernetiden ble forlenget til og med 15. september 2020. 

Det er i avtalen tatt inn en presisering om at rammene for arbeidstid og overtid i avtalen ikke kan overstiges, uten at dette forelegges de sentrale parter til godkjennelse.

Avtalen setter ikke tilside allerede inngåtte lokale avtaler, med tilhørende kompensasjon. Kompenserende hvile skal så langt det er mulig, avvikles i umiddelbar forlengelse av det arbeid den skal kompensere for.

For å få oversikt over omfanget og bruken skal virksomhetene, som benytter seg av avtalen, sende inn referater fra de lokale drøftingene til Komminal- og moderniseringsdepartementet.

Se mer på regjeringen.no