Nikolai Astrup: - Staten må trå til for lærlingene

Statsråd Nikolai Astrup med klar oppfordring til statlige virksomheter: Ta ansvar og tilby læreplasser.

Publisert: 29. Apr 2020, Sist endret: 30. Apr 2020

 

­­- Som følge av dagens situasjon på arbeidsmarkedet er det større knapphet på tilbud av læreplasser i vår enn tidligere. Dette kan føre til større konkurranse om læreplassene. I verste fall kan mange unge ende opp uten et fag- eller svennebrev, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Han mener derfor det er viktig at hele arbeidslivet gjør en ekstra innsats for unge som søker læreplass.

Staten må trå til

- Staten har et særskilt ansvar for å bidra til at fremtidig arbeidskraft ikke går tapt, og at flere unge får fullført utdanningen sin. Selv om det kan by på noen ekstra utfordringer for den enkelte virksomhet, er det spesielt viktig at statlige arbeidsgivere nå strekker seg langt for å ta imot unge som trenger læreplass, sier Astrup.

Som statsråd for den statlige arbeidsgiverpolitikken, har han derfor en klar oppfordring til alle statlige virksomheter:

- Ta ansvar og tilby læreplasser!

Et behov for flere læreplasser denne våren

Denne våren ser vi at mange private bedrifter opplever sviktende omsetning og uforutsette omstillingsprosesser. Noen må bruke ressurser fra rekruttering av lærlinger til tiltak for å håndtere Covid-19. Dette fører til færre læreplasser i privat sektor enn vi ellers ville sett.

Situasjonen med hjemmekontor gjør også at intervjuprosessene går tregere. Noen kan oppleve det som mer utfordrende å gjennomføre intervjuer digitalt. Dette fører til at flere elever nå venter på arbeidsavtaler og lærekontrakt.

Unik mulighet med lærlinger

Å ta inn en lærling er ikke så krevende som mange kanskje tenker, og kan gi flere fordeler som

 • en unik mulighet til å vise dere som en attraktive arbeidsgivere for framtidens arbeidstakere 
 • et friskt bidrag inn i arbeidsmiljøet 
 • mulighet til å bidra til framtidstro hos unge midt oppi denne krevende situasjonen vi alle nå opplever 

OK stats lærefag

OK stat er godkjent i disse fagene:

 • Kontor- og adminstrasjon
 • IKT-service
 • Dataelektroniker
 • Mediegrafiker
 • Byggdrifter
 • Sikkerhet

 

Kom i gang med lærlinger!

Høsten 2016 ble det bestemt å videreføre kravet om at samtlige statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling og vurdere "nye" lærefag årlig. Nå er tiden for å sette dette ut i praksis, enten det er første gang du skal ta inn en lærling, eller kan tilby flere læreplasser i ett eller flere fag.

Opplæringskontoret OK stat er en del av DFØ.  De gir utstrakt støtte til virksomheter i staten både før og under rekruttering og ikke minst i oppfølgingen av lærlingene.

Av de lærefagene som OK stat har blitt godkjent i, er det særlig innen mediegrafiker, kontor- og administrasjon, IKT-servicefag, byggfag og dataelektroniker det nå vil bli færre læreplasser i privat sektor.

Lurer du på hvordan du kommer i gang?  OK stat hjelper dere med hele prosessen, og bidrar med:

 • Kartlegging av hvilket fag som passer i din virksomhet
 • Lage opplæringsplan
 • Få dere godkjent som lærebedrift
 • Rekruttering og videre oppfølging
 • Arbeidsoppgaver og tilrettelegging for lærlinger som har behov for dette når de har hjemmekontor

Les mer om prosessen med å ta inn lærlinger

Kontakt OK stat for en uforpliktende prat

Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet for oppdatert informasjon om situasjonen rundt læreplasser.