Styring, organisering og ledelse på agendaen - bli med på webinar 10. juni

Vel møtt til nytt DFØ-webinar onsdag 10. juni. Denne gangen spør vi: Hvordan kan en felles strategi for departementene bidra til å løse de komplekse problemene som går på tvers av sektorgrenser og befinner seg i glippsonene mellom departementer? Hva er den riktige balansen mellom sektor- og på-tvers-politikk, og hva skal til for å komme fra gode intensjoner til faktisk effekt?

Publisert: 30. Apr 2020, Sist endret: 08. jun 2020

- Vi hadde allerede begynt å planlegge en frokostseminarrekke da koronaen kom, og det sparket oss egentlig i gang på å teste ut nye, digitale muligheter, sier seniorrådgiver Marianne Sørtømme i DFØ.

I løpet av en effektiv formiddagstime byr vi på korte innlegg, samtaler og refleksjon. Til hvert treff inviterer vi tre gjester - forskere, fagfolk, ledere og medarbeidere, avhengig av hva vi setter på agendaen. Utbyttet av å delta øker om du tar med deg innsikten hjem og deler den med egne kollegaer over en digital fagprat.

- Som en nyopprettet divisjon i DFØ har vi et samlet fagansvar for styring, organisering og ledelse. På disse seminarene hadde vi lyst til å invitere til en miks av påfyll, utforsking og refleksjon. På grunn av coronasituasjonen hører vi at ledere og medarbeidere i staten står i en del felles utfordringer, og dette har vi forsøkt å inkludere i webinar-agendaen, avslutter hun.  

Nyttig, konkret og lærerikt! Takk for et godt sammensatt program.

chat-innlegg fra deltaker, 13. mai 2020

Så langt har vi gjennomført to webinarer, med til sammen nesten 350 deltakere. Ekstra gøy var det at en god flokk av disse ble igjen på en halvtimes "heng-igjen"- økt etter webinarets slutt, der de fikk diskutere felles utfordringer med kollegaer fra andre virksomheter i staten i mindre grupper. Vi fortsetter i samme sporet på de neste webinarene - så om dette er noe du har lyst til å delta på, meld deg på!
 

10. juni: Gode hver for seg, men best sammen? - helhet og langsiktighet i arbeidet med tverrgående utfordringer

Hvordan kan departementene som fellesskap bli bedre til å takle den stadig mer komplekse virkeligheten som offentlig sektor og samfunnet står overfor? Forslaget til ny strategi for utvikling av fremtidens departementsfellesskap er nå på høring i departementene. En strategi som er felles for alle departementene, gir retning og resultater både på "innsiden" og for "utsiden" av departementsfellesskapet og oppleves relevant uansett om man jobber med utdanning eller beredskap. Er det mulig?

På dette webinaret får du innblikk i dette strategiarbeidet, og betydningen av å ha en felles problemforståelse og noen tankemodeller når ny kurs for fellesskapet skal stakes ut. Vi spør: Hvordan skal departementene fremover ivareta sine ulike funksjoner, for å løse de komplekse problemene som ligger i glippsonene mellom departementer og går på tvers av sektorgrenser? Hva er den riktige balansen mellom mellom sektor- og på-tvers-politikk, og hva skal til for å komme fra gode intensjoner til faktisk effekt?

Dagens gjester: 

  • Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet 
  • Inga Bejer Engh, Barneombud

Meld deg på her. 

Gjennomførte webinarer

13. mai: Funker fjernkontrollen?  - om hjemmearbeid og avstandsledelse

I løpet av ett par døgn jobbet veldig mange av oss hjemmefra. Koronatiltakene snudde arbeidsliv og hverdagsliv på hodet for de fleste av oss. Ledere har måttet mestre overgangen fra analog til digital ledelse. De siste ukene har vi i DFØ tatt tempen på hvordan det nå går med medarbeidere og ledere i staten, og på dette webinaret deler vi noen funn fra denne undersøkelsen.

I tillegg inviterer vi til faglig påfyll, samtaler og refleksjoner om hjemmearbeid og ledelse på avstand. Vi spør: Hvordan funker fjernkontrollen? Hvordan påvirker hjemmearbeid opplevelsen av mening, mestring og motivasjon? Og hvordan lykkes med ledelse på avstand, over tid?

Gjestene våre i studio var Kjetil Vedøy/høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Jan Helge Luth/kompetanseleder Ytelsesavdelingen NAV og Solveig Valseth/avdelingsdirektør Bufdir

Her kan du se opptak av webinaret​​​​​

27. mai: Hva har vi lært? - fra krisehåndtering til organisasjonslæring

Koronakrisen utløste dugnadsvilje, utvikling og innovasjon – både i samfunnet, forvaltningen og i den enkelte virksomhet. Digitale kompetansebyks, fleksibilitet og faglig engasjement har bevist at forvaltningen løser sine oppdrag selv om vi sitter hver for oss. Ting vil være annerledes etter koronaen, sier mange. Men hvordan omsette erfaringene fra de siste månedene til læringspunkter og faktisk endring?   

Organisasjonslæring handler om å stoppe opp og snakke om både det som fungerer og det som ikke går så bra. Det handler om å ha strukturer som fanger opp erfaringer og læringspunkter, og en kultur som omgjør disse til en kilde til utvikling. Så enkelt, og så vanskelig.

På dette webinaret inviterer vi til faglig påfyll, samtaler og refleksjoner om organisasjonslæring og forvaltningsutvikling, i kjølvannet av korona. Vi spør: Hva har vi lært? Hvordan systematisere og formidle denne innsikten, som et utgangspunkt for å bevisst etablere nye vaner og effekt - når arbeidshverdagen igjen normaliseres?

Gjestene våre i studio var Cathrine Filstad/professor Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Hans Christian Holte/direktør Skatteetaten og Karin Bøhlerengen/produkteier NAV.

Her kan du se opptak av webinaret.