Helsedirektoratet øker antall læreplasser under koronapandemien

Portrett av en mann
Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet tar inn lærlinger for første gang i år. De tar ikke bare inn én, men to. - Det hører til vårt samfunnsansvar å bidra til læring og kompetansebygging, sier direktoratet.

Publisert: 11. Mai 2020, Sist endret: 14. Mai 2020

Samtidig med at koronapandemien tar mye av Helsedirektoratets tid, har de valgt å tilby to læreplasser i kontor- og administrasjonsfaget.    

- Det hører til vårt samfunnsansvar å bidra til læring og kompetansebygging. Ikke bare ute i helsetjenestene, men også i egen organisasjon, sier Olav Valen Slåttebrekk, assisterende direktør i Helsedirektoratet til Arbeidsgiverportalen 

Lærlingsansvarlig i Helsedirektoratet Anders Torper sier seg enig. Han mener det er viktig å opprettholde avgjørelsen om å ta inn lærlinger nå, på tross av den utfordrende situasjonen som følger av koronapandemien.

Statsråd Nikolai Astrup oppfordret også nylig statlige virksomheter til å ta inn lærlinger grunnet situasjonen vi nå befinner oss i.    

Ønsker du å ta inn lærling?

OK stat er godkjent i seks ulike fag: 

Lærlingstøtte fra flere hold 

Anders Torper har holdt i prosessen rundt lærlinger i Helsedirektoratet. De har fått støtte fra flere hold: 

- Vi fikk raskt på plass en medlemsavtale med OK stat, deltok på kurs hos Utdanningsetaten i Oslo og var tidlig ute med å legge ut stillingsutlysningen.    

Han sier de likevel har kjent på utfordringene Covid-19 har ført med seg. Selv om de fikk mange gode søkere til læreplassene, var det flere som trakk seg eller takket ja til andre læreplasser når intervjuene måtte utsettes i forbindelse med krisehåndteringen av epidemien.  Helsedirektoratet fikk derfor hjelp av OK stat i DFØ for å finne flere kandidater.  

- En meget hyggelig saksbehandler fra OK stat har tatt jevnlig kontakt fra første stund og besvart alle spørsmål. Spesielt da den første runden med intervjuer måtte utsettes, fikk vi god hjelp til å finne nye kandidater, sier Torper.

Gevinst ved flere lærlinger

I utgangspunktet skulle Helsedirektoratet kun ansette en lærling. Etter intervjuene var gjennomført, bestemte Helsedirektoratet seg for at de vil ansette to. De tror de vil få en ekstra gevinst av å ha flere lærlinger.   

- Det vil gi utbytte for oss og lærlingene hvis de kan diskutere og hjelpe hverandre. Det er ikke alltid en bestemt måte å gjøre ting på. Ved å ha flere lærlinger gir det dem og oss større mulighet til å drøfte hva de har lært sammen., sier Torper.   

Ser frem til oppstart 

Fra neste vår planlegger de å ta inn to lærlinger til, slik at de til enhver tid har fire lærlinger. Nå ser de frem til oppstart med lærlinger til høsten:   

- Vi skal ikke undervurdere verdien av å få inn et ungt friskt sinn som kan se litt nytt på ting. Mange av oss er vanemennesker av natur, og jeg håper at vi blir utfordret til å se om vi faktisk gjennomfører oppgaven på den beste måten. Vi gleder oss også til å ta imot unge mennesker med pågangsmot og ambisjoner, sier Anders Torper.

Kjenner du til en virksomhet som burde få prisen for beste lærebedrift 2020? Her kan du nominere dine kandidater.

OK stat kan bistå deg i å ta inn lærlinger

Opplæringskontoret OK stat støtter statlige virksomheter å ta inn lærlinger i seks lærefag (se faktaboks).