Endring i tal på omsorgsdagar

Frå 1. juli endrast den førebels ordninga med omsorgsdagar, som blei innført under tida med stengde skuler og barnehagar.

Publisert: 30. jun 2020, Sist endra: 18. aug 2020

Frå 1. juli gjerast ordninga om omsorgsdagar om for foreldre etter at skulene og barnehagane vert opna att.

Dette er dei største endringane:

  • Alle går tilbake til vanleg tal dagar, og startar på nytt med desse frå 1. juli. Det skjer om du har nytta omsorgsdagar før i år. Det betyr at du får 10 dagar frå 1. juli.
  • Dei doble dagane som blei gitt på grunn av koronasituasjonen forsvinn frå og med 30. juni.

Du finn meir på NAV:

Endring i tal på omsorgsdagar frå 1. juli 2020 (nav.no)

NAV har og laga ei god innføring for arbeidsgjevarar i korleis dei skal søkje om refundering av omsorgspengar før og etter 1. juli 2020.

Nyttig å vite om omsorgspengar (nav.no)