Hvordan har statlige virksomheter håndtert koronakrisen?

En ny undersøkelse utført av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser hvordan statlige virksomheter har håndtert koronakrisen. Undersøkelsen viser at spesielt to kriterier har vært viktige for virksomhetene i perioden.

Publisert: 09. jun 2020, Sist endret: 11. jun 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet benyttet Statens arbeidslivsbarometer denne gang til å spørre hvordan statlige virksomheter opplever at de har kommet seg gjennom den første tiden av koronakrisen.

 Virksomhetene måtte i mars og april raskt få opp systemer for den nye arbeidshverdagen, og forholde seg til mange midlertidige regelendringer som ble vedtatt for å bistå arbeidsgivere.

Om undersøkelsen

182 HR-ledere i staten ble spurt t.

66 prosent svarte.

Perioden de svarte på var mars-april, altså drøyt den første måneden etter at Norge stengte ned 12. mars.

KMD har blant annet undersøkt hvordan krisen har virket inn på arbeidstid, hviletid, uttak av fleksi- og feriedager, samt bruk av overtid og utvidet egenmelding. I tillegg spurte de om hvordan virksomhetene vil håndtere driften i sommerferiemånedene 2020, og om det er konkrete forhold innenfor det personalpolitiske området som myndighetene og partene sentralt bør se nærmere på.

Brukte egne ressurser og ga ansatte nye oppgaver

En av suksesskriteriene for statlige virksomheter har vært evnen til å snu seg rundt, bruke egne ressurser og delvis gi ansatte andre oppgaver.

Flere oppgir i undersøkelsen at de har opplevd økt mengde arbeid under koronakrisens første uker. I undersøkelsen svarer over halvparten av virksomhetene at det har blitt utført mer overtidsarbeid. Nesten halvparten av virksomhetene svarer at opp mot 45 prosent av de ansatte har fått betydelig mer å gjøre som følge av pandemien.

Godt samarbeid med tillitsvalgte

Et stort flertall av HR-lederne sier at de har hatt et meget godt samarbeid med lokale tillitsvalgte i perioden, blant annet om utvidet fleksibilitet som følge av ny arbeidsavtale mellom partene i staten.

– Smitteverntiltakene har ført til at mange har måttet kombinere jobben med hjemmeskole og barnepass. For mange har det nok vært nyttig å kunne jobbe om kvelden i stedet for å holde seg til kjernetiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Godt fornøyd med Arbeidsgiverportalen

Personalledere i staten oppgir at de har hatt særlig behov for støtte på områder knyttet til fjernledelse og bruk av lov- og avtaleverk. I dette fikk de god støtte fra DFØ.

86 prosent synes rådene på Arbeidsgiverportalen og svarene Arbeidsgiverstøtte i DFØ ga var nyttige. Hele ni av ti HR-ledere som brukte Arbeidsgiverportalen i perioden oppgir at de er fornøyd med informasjonen.

- De statlige virksomhetene har vært flinke til å snu seg rundt i denne krisen. De har taklet mer overtid, nye arbeidsoppgaver og større arbeidsmengder for å kunne opprettholde driften i en krevende tid. Jeg vil takke alle de dyktige ansatte og lederne i staten som har stått på for å få Norge gjennom koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Hovedpunkter fra undersøkelsen:

  • Hver fjerde virksomhet i staten svarer at det har vært meget eller ganske utfordrende å opprettholde driften etter at koronakrisen inntraff.
  • I 3 av 4 virksomheter har de ansatte fått endrede arbeidsoppgaver.
  • Over halvparten av virksomhetene har hatt mer overtidsarbeid.
  • Rundt 40 prosent av virksomhetene svarer at opp mot 45 prosent av de ansatte har fått betydelig mer å gjøre som følge av pandemien.
  • Virksomhetene har i all hovedsak basert seg på egne ansatte og dermed ikke ansatt/leid inn nye medarbeidere på grunn av krisen.
  • I de fleste virksomhetene har svært mange av de ansatte jobbet hjemmefra.

Last ned resultatene fra Statens arbeidslivsbarometer