Informasjon og sommerhilsen fra OK stat

Flere lærlinger tar fagprøven i disse dager før de beveger seg videre mot nye muligheter. Samtidig starter et nytt kapittel med nye lærlinger fra høsten.

Publisert: 03. jul 2020, Sist endret: 27. aug 2020

Takk for samarbeidet

Vi i OK stat vil takke for det gode samarbeidet vi har hatt med dere det siste halvåret. Vi har alle måttet tenke nytt for å gi lærlingene god opplæringen samtidig som vi har vært på hjemmekontor. Det har ikke vært optimalt, men alt i alt har vi sammen klart å løse det på en god måte.

Vi vil rette en ekstra stor takk til dere som tar inn lærling for første gang, eller som tar inn flere lærlinger enn det dere egentlig hadde planlagt. I dagens situasjon grunnet koronaepidemien er dette bidraget utrolig viktig for at flere fullfører utdanningen sin.

Velkommen til høsten

Til høsten starter nye lærlinger i statlige virksomheter rundt omkring i hele landet. Vi gleder oss til å samarbeide med både kjente og nye bekjentskaper i tiden som kommer. Sammen skal vi bidra til at lærlingene får god opplæring.

Ønsker du å bli medlem av OK stat? Kontakt oss her.

Praktisk informasjon

OLKWEB har utviklet en ny app kun for lærlingene, slik at det blir enklere for dem å dokumentere arbeidsoppgavene sine. Den er tilgjengelig for de som har iPhone eller iPad.

Be lærlingen din laste den ned her fra Appstore.

I ressurssenteret i OLKWEB har vi samlet mye nyttig informasjon og e-læringskurs for nye lærlinger i en oppstartspakke. I tillegg har vi opprettet en ressursside for faglige ledere med tips til veiledning, maler og skjema dere benytter i oppfølging av lærlingene.

Treff for nye lærlinger og faglige ledere

Det er satt av datoer for informasjonstreff for faglige ledere og nye lærlinger i OK stat som starter til høsten. Alle samlingene varer fra kl. 09.00 – 16.00.

Hold av dato, invitasjon sendes ut i august. Under ser du datoene for hver lokasjon:

  • Nord- Norge - Tromsø: 15. september
  • Trøndelag: 16. september

Samlingen går over to dager i Oslo for å begrense antall deltakere: