Ny medarbeiderundersøkelse til statlige virksomheter

En ny medarbeiderundersøkelse vil være tilgjengelig for statlige virksomheter fra 3. kvartal 2021.

Publisert: 01. jul 2020, Sist endret: 01. jul 2020

Vi har tidligere informert om at DFØ er i dialog med en samarbeidspartner om å utvikle et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelse, og at dette verktøyet ville være tilgjengelig fra første kvartal 2021.

Utviklingen av en ny løsning for medarbeiderundersøkelser har startet opp, men på grunn av koronasituasjonen er dessverre dette arbeidet forsinket.

En ny medarbeiderundersøkelse vil derfor være tilgjengelig for statlige virksomheter fra 3. kvartal 2021.

Medarbeiderundersøkelsen som tilbys vil være forskningsbasert, og tilpasset statlige virksomheter. Mer informasjon om form og innhold vil bli tilgjengelig i løpet av høsten.

Så snart vi har mer informasjon om dette arbeidet, vil vi informere om dette her på Arbeidsgiverportalen.