Velkommen til Forvaltningskonferansen 2020

Kvinne på talerstol
Foto: Difi

Hvordan har norsk og svensk forvaltningen håndtert pandemien? Og hvordan har det vært for ledere i forvaltningen å stå midt oppi krisehåndteringen? Hør dere erfaringer på Forvaltningskonferanse 25. november. Meld deg på nå!

Publisert: 25. sep 2020, Sist endret: 14. okt 2020

 Forvaltningskonferansen 25. november vil i år være et fysisk arrangement på Oslo Kongressenter. Etter en nærmere vurdering, er det nå bestemt at konferansen skal gå digitalt.

Årets tema er hvordan koronakrisen satte nye krav til forvaltningen.

Hvordan har forvaltningen tilpasset krisehåndtering? Og hvilke utfordringer har preget forvaltningen under krisen?

Svenske erfaringer med koronakrisen

På Forvaltningskonferansen 25. november møter du direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg som blant annet skal snakke om samspillet mellom helsefaglige og politiske vurderinger i håndteringen av Covid-19.

Professor i statsvitenskap, Bo Rothstein, ved Universitetet i Gøteborg, vil snakke om svenske erfaringer i håndteringen av koronakrisen, og på hvilken måte han mener håndteringen kan representere et sammenbrudd for den svenske modellen.

Erfaringer fra innsiden av den norske forvaltningen

Vi får også besøk Jon Gunnar Pedersen, lederen av koronautvalget. Han vil si noe om hvordan krisens varige endringer vil kunne påvirke fremtiden.

Utredning og analyse-miljøet i DFØ vil også dele erfaringer om koronakrisen fra innsiden av forvaltningen. Gjennom intervjuer med departementsråder, direktoratsleder og andre sentrale aktører vil DFØ presentere ferske erfaringer om samordning, ledelse samt refleksjoner om hvordan pandemien kan påvirke forvaltningen fremover. Innsikten vil presenteres på konferansen.

Opptak fra årets forvaltningskonferanse vil bli tilgjengelig i etterkant av arrangementet.