Dette ønsker statlige virksomheter å lære av hverandre

I Mobilitetsprogrammet skal statlige virksomheter inngå strategiske kompetansesamarbeid med andre. Oppstarten har blitt noe forsinket på grunn av virusutbrudd og hjemmekontor, men allerede gjennom påmeldingen og oppstarten av koblingsarbeidet høster vi viktige erfaringer i forhold videre arbeid med mobilitet i staten

Publisert: 08. okt 2020, Sist endret: 28. Jan 2021

Hva er Mobilitetsprogrammet?

 • Mobilitetsprogrammet tilrettelegger for mer bevegelse av kompetanse og ressurser mellom statlige virksomheter.
 • Avtalene om strategisk kompetansesamarbeid gjøres på virksomhetsnivå.
 • Ambisjonen er å tilby ett nytt verktøy for strategisk kompetansestyring og så spirer til tettere kontakt og samarbeid mellom virksomheter, sektorer og fagområder i forvaltningen.  
 • Programkontoret fra DSS og DFØ bistår med å koble virksomheter, inngå avtaler, gi arbeidet en god oppstart og kompetansedeling underveis.
 • Nesten 70 påmeldinger, og flere direktorat enn departement blant de påmeldte.
 • Nærmere 50 virksomheter, som ikke er påmeldt programmet, kontaktes som ønskede samarbeidspartnere.

I en tid der staten må jobbe mer effektivt og tenke framtidens kompetanse, kan økt mobilitet åpne dører og bidra til at statlige virksomheter lykkes med nødvendige kompetanseløft. Mobilitetsprogrammet skal bistå virksomhetene i deres strategiske kompetansebygging.

  Hva ønsker statlige virksomheter å lære av hverandre?

  Spredningen på hvilke kompetansebehov de påmeldte har, og hvilke fagområder de ønsker samarbeid på, er stor, men det er noen klare tendenser:  

  • Mange ønsker å lære hvordan andre arbeider på bestemte områder som virksomhetsstyring, anskaffelser, kompetansearbeid, arkivering eller digitalisering. 
  • En del har konkrete ønsker om å lære av hvordan andre arbeider mot og med samme interessenter eller målgruppe, som eksempelvis minoriteter, barn og unge. 
  • Flere ønsker innsikt i hvordan andre løser konkrete funksjoner, eksempelvis tilsyn.
  • Mange oppgir at de ønsker å få bedre innsikt i nye arbeidsprosesser, metodikk, praksis og erfaringer.

  Virksomheter melder på flere avdelinger

  Flere virksomheter har meldt seg på med flere avdelinger. Noen topper klart listen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet begrunner sin brede påmelding fra fem avdelinger med at de som et samordningsdepartement er opptatt av å være oppdatert på hvordan virksomhetene i forvaltningen jobber.

  To personer foran en bygning

  Kine Eide og Hans Petter Karlsen i HR i Kartverket ser frem til strategisk kompetansesamarbeid med andre virksomheter gjennom Mobilitetsprogrammet.

  Foto: Kartverket

  Kartverket har påmeldinger fra nesten samtlige divisjoner og avdelinger, fordi ledelsen så Mobilitetsprogrammet som en mulighet for strategisk kompetanseutvikling på tvers av virksomheten.

  - Det at vi befinner oss utenfor Oslo-gryta gjør at vi noen ganger må kjempe ekstra for de beste ressursene. Vi mener vi er gode på mange områder, og håper også at forvaltningskollegaer vil komme og lære av vår praksis og erfaringer, sier Hans Petter Karlsen og Kine Eide i HR i Kartverket.  

  Flest ønsker kortere utveksling

  Det var mulig for virksomhetene å velge mellom tre ulike utvekslingstyper da de meldte seg på: lengre hospitering, rotasjon eller kortere utveksling. De fleste påmeldte har oppgitt at de ønsker å teste ut kortere utveksling eller rotasjon i Mobilitetsprogrammet.

  Hva skjer fremover?

  Programkontoret i Mobilitetsprogrammet arbeidet i vår på spreng for å få på plass samarbeidspartnere til påmeldte virksomheter. Så kom koronaviruset og ansatte måtte jobbe hjemmefra. Programmet valgte derfor å utsette oppstarten.

  Programkontoret har vært i kontakt med alle påmeldte, og det er kun et par virksomheter som velger å trekke sin påmelding på grunn av usikkerheten som virussituasjonen medfører. Planen er derfor å få på plass samarbeidsavtalene i løpet av høsten, men utsette selve gjennomføringen av utveksling og rotasjon til våren 2021 - så raskt smittesituasjonen tillater det og flere er tilbake på kontoret.