Gi innspill på nye læreplaner

I 2022 får lærlinger i staten nye læreplaner. Oppbyggingen og innholdet i flere av lærefagene er endret. Nå kan du gi dine innspill til hva du mener er viktig for en statlig virksomhet i lærlingeordningen. Frist er 15. november. 

Publisert: 27. okt 2020, Sist endret: 28. okt 2020

15. november er siste frist for å gi innspill på høringen rundt de nye læreplanene for lærlinger.  

Vi i Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) ønsker å høre din mening om hva du mener læreplanene bør inneholde. 

Når det gjelder nye lærefag, er det viktig at du som jobber innenfor disse fagområdene i en statlig virksomhet gir innspill på læreplanene. På denne måten synliggjøres også statlig sektors meninger og behov. 

Gi innspill til OK stat  

Se filmen fra Utdanningsdirektoratet om hvorfor det er viktig at du gir innspill på læreplanene:

 

Hva er en læreplan? 

En læreplan inneholder hvordan lærefaget er bygd opp og hva lærlingen skal kunne etter endt fagbrev.

Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) har seks lærefag.  Disse er per i dag kontor- og administrasjon, byggdrifter, sikkerhet, IKT- service, dataelektroniker og mediegrafiker. 

Nye lærefag for OK stat 

I 2022 blir både oppbyggingen og innholdet i flere av fagene til OK stat endret. OK stat kan også få nye fag. Det avhenger litt av hva slags innspill vi får fra dere som statlig virksomhet om hva dere har behov for og hvilke fag vi blir godkjent som opplæringskontor i. 

Dette er de nye lærefagene: 

IKT- servicefaget endres til to ulike fagretninger: 

  • IT- driftsfaget  
  • IT- utviklerfaget 

Mediegrafikerfaget blir til tre nye lærefag:  

  • Mediedesignfaget 
  • Medieproduksjonsfaget 
  • Medieteknikkfaget 

Endringer i eksisterende lærefag 

  • Fra 2022 vil både vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg1 Naturbruk godkjennes som grunnlag for læretiden til byggdrifterfaget. Dette kan bidra til flere søkere i faget.  
  • Kontor- og administrasjonsfaget er faget OK stat har flest lærlinger i. Det har foreløpig fått arbeidstittel Førstelinjetjenester. I høringen på de nye læreplanene kan du gi innspill på både arbeidstittel og innhold.  
  • Innholdet i Sikkerhetsfaget er også noe endret, mens navnet er det samme.