Slik rekrutterer du en lærling som passer til din virksomhet 

Portrett av to personer
Foto: Forsvarsbygg

Det finnes ikke én måte å rekruttere lærling på. Forsvarsbygg i Troms og Finnmark og Oslo valgte å gjøre det på to helt ulike måter.

Publisert: 08. okt 2020, Sist endret: 20. okt 2020

Virksomheter planlegger i disse dager budsjettet for neste år. Derfor kan det være lurt å tenke rekruttering av nye lærlinger allerede nå. Forsvarsbygg har valgt to ulike måter å finne lærlingen som passer for dem.

Opplæringskontoret OK stat bidro i rekrutteringsprosessen 

Geir Bøgner, seniorrådgiver i Forsvarsbygg i Troms og Finnmark, forteller at de lenge hadde vurdert å ta inn en lærling i IKT-servicefaget. Det var under et seminar, arrangert av opplæringskontoret OK stat i desember i fjor, at arbeidet ble satt i gang for å finne en kandidat. Her fikk han god hjelp av seniorrådgiver Petter Kulseng i OK stat.  

- Vi ønsket å ansette en lærling fra høsten 2020 og Petter tok oss med på skolebesøk allerede i januar i år på to ulike videregående skoler. Her presenterte vi oss selv og hadde speedintervju med elevene, forteller Bøgner.  

Skolebesøkene ga Geir et godt inntrykk av flere elever, og de endte opp med å tilby en av disse lærekontrakt.  

- Hvis vi skulle få tak i en lærling som passer inn hos oss, innså vi at vi måtte kjøre på. Skolebesøkene var positive fordi vi møtte flere potensielle kandidater samtidig, og fordi elevene fikk et inntrykk av hvem jeg er. Vi fikk også vist elevene hva vi forventer av dem, og vi fikk se deres forventninger til oss. 

Geir har sparret med Petter i OK stat hele veien, og sier det har vært en interessant og lærerik prosess.  

- Petter er en drivende person som er veldig interessert i å finne en god match mellom virksomhet og lærling. Å jobbe med OK stat var en god erfaring, med tanke på at vi ikke har hatt lærling før. Neste år er ambisjonen å ta inn en lærling til, slik at vi får etablert en syklus hvor vi hele tiden har førsteårs- og andreårslærling. Vi er allerede i gang med prosessen, også med tanke på å finne potensielle kandidater som kan gjennomføre yrkesfaglig fordypning (YFF), altså praksis, hos oss nå i høst.  

Annichens tre tips når du skal ansette lærling:

  • Tenk gjennom hva en lærling vil si for og kan bidra med for hele teamet 
  • Fordel ansvar og opplæring for lærlingen på forhånd, før du tar inn lærling 
  • Sørg for at alle involverte skjønner hva det innebærer å ha lærling på arbeidsplassen  

Rekruttering av lærling i vanlig rekrutteringsprosess

Annichen Piene, grafisk designer ved Forsvarsbygg i Oslo, rekrutterte mediegrafikerlærling på samme måte som en vanlig ansatt: 

- Vi hadde en ordinær rekrutteringsprosess med stillingsutlysning i april i år. Vi var bevisste på å ha et klart og tydelig språk i utlysningen, og bake inn det de skal lære hos oss. Dette var viktig for at de skulle forstå hva de får bidra med hos oss.  

Stillingsannonsen til Forsvarsbygg

- Vi hadde et veldig stort spenn i søkerne, både i alder og hva slags utdanning de hadde fra før. Til sammen fikk vi 35 søkere. Vi prioriterte å ta inn lærlinger som kom rett fra videregående skole på intervju, forteller Piene. 

I andregangsintervjuet fikk kandidatene en reell oppgave å lage en printannonse for en stillingsutlysning. I tillegg skulle de presentere et arbeid de tidligere har jobbet med og som de er stolt av.  

Oppgaven Forsvarsbygg i Oslo ga kandidatene på andregangsintervju

Som i en vanlig rekrutteringsprosess ble lærlingene rangert og innstilt som nummer en, to og tre. 

Når du ansetter lærlinger, trenger du ikke å gå gjennom innstillingsrådet. Annichen forteller at hun har vært veldig fornøyd med å la HR styre det praktiske rundt prosessen: 

- Jeg har fått god hjelp fra HR som har styrt rekrutteringsprosessen. På denne måten kunne jeg konsentrere meg om fag, valg av kandidat og intervjuene, sier Annichen Piene.