Nytt om kjernetid og avregning av plusstimer

Som arbeidsgiver kan dere nå endre tidspunkt for avregning av plusstid. Avregningsperiode skal drøftes med de tillitsvalgte.

Publisert: 29. nov 2020, Sist endret: 14. des 2020

Kjernetiden i staten ble satt ut av funksjon på grunn av pandemien og ordningen er forlenget av partene flere ganger.

26. november ble partene i staten enige om at kjernetiden i staten fortsatt settes ut av kraft, frem til og med 31. august 2021.

Mer fleksibel avregning av plusstimer

Fleksitidavtalen inneholder også bestemmelser om avregningsperioder for fleksitidstimer.

Virksomhetene har mulighet til å avregne timeregnskapet ved ulike mellomrom, men avregningsperioden skal minimum være 6 måneder og maksimum 12 måneder.

For å forhindre at opparbeidet fleksitid strykes i virksomheter med avregningstidspunkt den nærmeste tiden, har de sentrale partene åpnet for at det kan settes nytt avregningstidspunkt, uavhengig av disse grensene. Seneste tidspunkt for avregning er 31. august 2021.

Avtalen mellom partene om kjernetid og avregningstidspunkt (regjeringen.no)

Avregningsperiode skal drøftes med tillitsvalgte

I en personalmelding 8. desember 2020 minner Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at arbeidsgiver avgjør lengde på avregningsperioden etter drøfting med de tillitsvalgte.

Arbeidsgiver må sørge for at det foreligger en reell mulighet for å ta ut opparbeidet fleksitid når nytt tidspunkt for avregning av fleksitid settes.

Forskjøvet avregningsperiode skal ikke føre til økt bruk av fleksitid som erstatning for overtid. Du leser hele personalmeldingen og ser tilleggsprotokollen mellom partene under:

PM 2020-21: Tilleggsprotokoll til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten - kjernetid og avregningsperiode (lovdata.no)