Tid for å rapportere inkludering og likestilling

Du skal rapportere både på arbeidet med inkluderingsdugnaden og på arbeidet rundt likestilling og diskriminering på arbeidsplassen i årsrapporten. Det kan være lurt å starte allerede nå.

Publisert: 06. nov 2020, Sist endret: 09. nov 2020

I årsrapporten 2020 skal alle statlige virksomheter rapportere på hvordan de har jobbet med inkluderingsdugnaden. Dere skal rapportere både tall på ansettelser i målgruppen nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en, og hvordan dere har jobbet for å bli en mer inkluderende virksomhet.

Vi har laget en veiledning for hvordan rapportere om inkluderingsdugnaden på våre sider for hvordan du går frem for å rapportere og hvilke data du trenger.

Samtidig skal alle virksomheter i Norge, både offentlige og private, rapportere på hvordan de ivaretar likestillingsarbeidet og hindrer diskriminering på arbeidsplassen. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er blitt forsterket. Du kan lese om hva det innebærer for deg som statlig arbeidsgiver i lenken under:

Forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en veileder om hvordan rapportere på dette:

Veileder for aktivitets- og redegjørelsesplikten (bufdir.no)