Hvordan gjøre statens arbeidsgiverstrategi relevant for din virksomhet?

Statens arbeidsgiverstrategi setter omstilling, kompetanse og arbeidsgiverrollen på agendaen for de neste tre årene. Men hvordan treffer strategien akkurat din virksomhet? Statens personaldirektør Gisle Norheim og Arbeidsgiverrådets leder, Mari Trommald, deler sine tanker i Julepodden.

Publisert: 16. des 2020, Sist endret: 16. des 2020

Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i de statlige virksomhetene.  Arbeidsgiverstrategien for staten (2020-2023) ble lansert i juni, og har virksomhetsledere som målgruppe.  

Statens arbeidsgiverstrategi 2020-2023 (regjeringen.no)

I en episode av Julepodden 2020 snakker statens personaldirektør Gisle Norheim, og lederen av statens arbeidsgiverråd, Mari Trommald, om hvorfor de tre pillarene omstilling, kompetanse og arbeidsgiverrollen er så viktige for virksomhetslederne fremover.

(Opptaket er gjort via Teams, og har dessverre litt varierende lydkvalitet.)

Refleksjonsmateriale for ledergrupper

Det har vært et mål for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage en strategi som treffer virksomhetslederne i deres hverdag. For å rette strategien inn mot virksomhetsledernes hverdag og erfaring med å oppnå resultater, har KMD derfor laget et sett med refleksjonsspørsmål.  

Materialet består av to-tre spørsmål til hvert av de tre målområdene i strategien, og er tenkt som et startpunkt for diskusjoner om arbeidsgiverstrategien i ledergrupper. Spørsmålene kan tilpasses egen situasjon, og behovene lederne ser i den enkelte virksomhet.

Last ned refleksjonsoppgavene (regjeringen.no)