Partene utsetter forhandlinger om hovedavtalen

Partene i staten er enige om å utsette forhandlingene om hovedavtalen til mars. De tar en ny Fafo-rapport om erfaringer fra det lokale partssamarbeidet med seg inn i forhandlingene.

Publisert: 02. des 2020, Sist endret: 07. des 2020

Hovedavtalen legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte.

På grunn av smittesituasjonen, bestemte partene i staten seg for å utsette forhandlingene om ny hovedavtale til mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor slik den står til og med 31. mars 2021.

Les protokollen (regjeringen.no)

Fafo-rapport om hovedavtalen i praksis

I forbindelse med forhandlingene om hovedavtalen, fikk Fafo i oppdrag å undersøke hvilke erfaringer ledere og tillitsvalgte har med hovedavtalen og hvordan avtalen praktiseres ute i de ulike statlige virksomhetene. Denne rapporten ble lansert 2. desember 2020, og gir et felles og oppdatert kunnskapsgrunnlag for partene i de kommende forhandlingene.

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant virksomhetsledere, personal-/HR-ledere og tillitsvalgte, samt intervjuer med ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter, representanter for de sentrale partene og leder for Arbeidsgiverrådet.

Ny rapport fra Fafo om partssamarbeidet i staten (fafo.no)

Vi lanserte nylig nye sider for ledere med personalansvar og virksomhetsledere om samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen.