Webinar 16. februar - Ny som leder i staten 

Ny som leder-programmet vil gi deg oversikten du trenger for å lykkes som leder innenfor de statlige rammer og retningslinjer. Programmet lanseres i 2021. Meld deg på webinar for å høre mer om programmet.

Publisert: 16. des 2020, Sist endret: 08. Feb 2021
Illustrasjon av samarbeid
 

Illustrasjon: DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserer sitt nye kompetanseprogram for nye ledere i staten våren 2020.

Kobler ledelse, styring og arbeidsgiveransvaret

Programmet skal på en unik måte sette styring, ledelse og arbeidsgiveransvaret i staten i sammenheng, og bidra til økt forståelse, kompetanse og trygghet i lederrollen. 

På webinaret 16. februar vil vi gi ledere og HR-medarbeidere i statlige virksomheter innsikt i hva programmet består av, og hvordan det kan støtte den enkelte leder og virksomhet i forvaltningen. 

På webinaret får du blant annet høre mer om:  

  • Hva som er viktig for nye ledere når det gjelder rammene for styring og ledelse i staten, hvilke løpende oppgaver ledere har ansvaret for, og hvordan du kan utvikle ditt personlige lederskap 
  • Hvordan den digitale løsningen for programmet Ny som leder fungerer 
  • Hvordan ledere og HR kan benyttet Ny som leder-programmet i samspill med virksomhetens egne tiltak for opplæring og veiledning av nye ledere 

Digitalt og samlingsbasert program

Ny som leder-programmet kan du enten gjennomføre digitalt, eller samlingsbasert med digital støtte. Vi vil tilrettelegge for samlinger så langt smittevernhensyn kan ivaretas. Samlingene i programmet vil ha begrenset plasser per kull, hvor deltakerne får nytten av å møte andre nye ledere fra forvaltningen til refleksjon og erfaringsutveksling, og ikke minst få et mer fortrolig rom å dele i. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte Per-Christian Harr i DFØ.

Følg med på Arbeidsgiverportalen for oppdatert informasjon om Ny som leder