Endrede administrative satser fra 2021

Satsene for administrative bestemmelser er endret etter nyttår.

Publisert: 08. Jan 2021, Sist endret: 08. Jan 2021

Administrative bestemmelser i Statens personalhåndbok fastsetter blant annet godtgjørelser for deltakelse i styrer, råd, og utvalg, pensjonistavlønning og representasjon.

Bestemmelsene finner du i kapittel 10 i Statens personalhåndbok, og en rekke av satsene er endret etter nyttår.

I den siste personalmeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du se hva som er endret fra 1. januar:

PM-2021-1: Administrative bestemmelser – endring av satser (lovdata.no)