Nytt e-læringskurs i økonomi for lærlinger i staten

Illustrasjon av person og budsjett
Foto: DFØ

Trenger lærlingene dine økonomiopplæring? Opplæringskontoret for statlige virksomheter i DFØ har et eget økonomikurs for lærlinger i staten. Nå er det blitt digitalt. 

Publisert: 13. Jan 2021, Sist endret: 27. Jan 2021

OK stat (opplæringskontoret for statlige virksomheter) har laget et e-læringskurs om økonomi for lærlinger i staten. Andre ansatte i staten som ønsker å friske opp kunnskapene sine kan også gjennomføre kurset.  

Hvorfor et økonomikurs?

Kontor- og administrasjonslærlinger i staten har økonomi i læreplanen.  Lærlingen skal kunne forstå de økonomiske grunnprinsippene som hvordan staten fordeler og bruker penger, regelverk og lære seg hvordan sette opp budsjett og behandle fakturaer.  

For å sørge for at lærlingene og virksomhetene får støtte til økonomiopplæringen, har OK stat arrangert fysiske økonomikurs for 1. års lærlingene i kontor- og administrasjonsfaget hver vår.  E-læringskurset er en erstatning og en effektivisering av dette fysiske kurset. Temaer kurset tar for seg er:  

  • Hvordan statens penger fordeles og brukes 
  • Planlegging og budsjett  
  • Fakturabehandling og regnskap  
  • Lønn 

I løpet av februar vil vi publisere en veileder for hvordan du som leder kan følge opp kurset med lærlingene i din virksomhet.