Kort fortalt: Slik kan du sette kompetanse på agendaen

Tilrettelegging av læringsmiljø er viktig, også når mange er på hjemmekontor. Her får du en uformell temperaturmåling på læringsmiljø som du som leder eller HR kan gjøre med dine ansatte. Ved å stille noen av disse spørsmålene, kan du få et diskusjonsgrunnlag om læringsmiljøet i din enhet.

Publisert: 03. Mar 2021, Sist endret: 04. Mar 2021

Skjemaet vedlagt er hentet fra Arbeidsgiverportalens sider om strategisk kompetansestyring.

Visste du at vi har et digitalt kurs i kompetanseledelse?

Ønsker du nytt om ledelse og arbeidsgiverrollen i staten? Meld deg på vårt nyhetsbrev!