Digital læringsressurs for nye ledere i staten

DFØs digitale læringstilbud for nye ledere i staten pakker ut det viktigste ledere må vite om styring, ledelse og arbeidsgiveransvaret i staten.

Publisert: 07. Apr 2021, Sist endret: 16. Apr 2021

«Ny som leder i staten» er et mangfoldig og unikt tilbud til alle som er nye i lederrollen.  

Lær lederrollen i sprinter 

Tilbudet er delt inn i 3 moduler. Modulene inneholder grunnleggende kunnskap om:  

  • de viktigste rammene for styring, arbeidsgiverfunksjonen og ledelse i staten 
  • sentrale og løpende lederoppgaver 
  • hvordan ledere i staten kan arbeide med innovasjon, effektivisering og samordning  

Til sammen består læringsløpet av hele 17 sprinter. En sprint er utformet som en læringsøkt med både refleksjon, læring og handlingsaktiviteter.  

Som leder i offentlig sektor har du et viktig samfunnsansvar. Du forvalter våre felles ressurser, og det skal du gjøre til fellesskapets beste og i tråd med god forvaltningsskikk. En god forståelse av rammene for styring og ledelse er derfor viktig. 

Du finner «Ny som leder i staten» på Læringsplattformen. 

Kunnskap og inspirasjon til god ledelse

Mange nye ledere opplever sin nye rolle som å bli kastet inn i et hamsterhjul, hvor de løper fortere og fortere. Det er vanskelig å få tid til å stoppe opp, reflektere over egen praksis, avdelingens/seksjonens resultat og strategi/tiltak, og de opplever å få begrenset tid til å se fremover. Kanskje du kjenner deg igjen? De løpende oppgaver du har ansvaret for stopper ikke opp, samtidig som du skal lede og bygge tillit hos dine medarbeidere. For å oppnå tillit må du kommunisere godt og bygge relasjoner til dine medarbeidere.  

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring og å være tydelig i rollen som leder. En viktig lederoppgave fremover er å sette brukerens behov i sentrum og utvikle løsninger basert på behovene som store samfunnsendringer skaper. Dette påvirker alle virksomheter i forvaltningen og vil utfordre din evne til å legge til rette for nye ideer og innovasjon.  

Digital læringsstøtte over tid 

«Ny som leder i staten»-tilbudet har et bredt innhold. La opplæringen fungere som en digital læringsressurs gjennom de første 12 måneder av din nye lederrolle.

HR og opplæringsansvarlige

Tilbudet egner seg godt som et kompetansetiltak for nye ledere i den enkelte virksomhet, i tillegg til den virksomhetsspesifikke opplæringen dere gir.

Er du opplæringsansvarlig, kan det være lurt å ta kurset selv først, slik at du kan vurdere hvordan dere vil bruke kurset og om det eventuelt er noe dere skal legge mer vekt på.

Verktøyene som ligger i hver modul kan brukes som de er, men gjør de gjerne til deres egne, med egne relevante spørsmål. På den måten kan dere koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel ledermøter.