Lønnsoppgjøret 2021: Tilbud og krav

Mellomoppgjøret er i gang. Se statens tilbud og partenes krav.

Publisert: 27. Apr 2021, Sist endret: 27. Apr 2021

De sentrale lønnsforhandlingene i staten startet 26. april 2021. I år er det mellomoppgjør og det forhandles derfor kun om økonomi.

Staten og nær alle partene la ut sine krav offentlig mandag morgen. Frist for å forhandle ferdig er fredag 30. april ved midnatt.

Som arbeidsgiver bør du følge med på lønnsoppgjøret 2021 på Kommunal - og moderniseringsdepartementets sider (regjeringen.no)

Her er første tilbud og krav i mellomoppgjøret

Statens tilbud nummer 1

LO stats krav nummer 1

Akademikernes krav nummer 1

Unios krav nummer 1

YS stat har ikke publisert sitt krav.

Staten vil følge frontfagmodellen

YS stat skriver at de ønsker at lønnsveksten skal være minst like høy som prisstigningen. Både Akademikerne, Unio og LO stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer.

Staten understreker at å de vil følge opp frontfagsmodellen og vil legge den til grunn for oppgjøret i staten. I år ble rammen på oppgjøret med frontfaget 2,7 prosent.

I denne videoen forteller statens personaldirektør, Gisle Norheim, om inngangen til årets mellomoppgjør.