Ønsker du å utvikle ledergruppen din? Prøv vårt digitale verktøy

Erfaringen med ledergrupper i det offentlige er at de er svært selvhjulpne, men at de trenger litt starthjelp til å komme i gang med diskusjoner og forslag. Et enkelt digitalt verktøy kan hjelpe dere i gang.

Publisert: 08. Apr 2021, Sist endret: 29. Apr 2021

Hvordan fungerer din ledergruppe? Kan dere jobbe bedre sammen? Vi har et gratis tilbud som gir din ledergruppe en lett tilgjengelig læringsarena på hjemmebane.

Lederutvikling uten ekstern bistand

I samarbeid med akademia, konsulenter og psykologer har vi utviklet et digitalt tilbud til alle ledergrupper i det offentlige. Gjennom refleksjonsoppgaver og diskusjoner kan ledergruppen gjennomføre tiltaket på egen hånd. Det er ingen krav til forberedelser, og det er ikke behov for ekstern bistand.

Verktøyet bygger på innholdet fra Program fra toppledergrupper i staten. Dette sikrer at ledergrupper på alle nivåer i staten kan gå igjennom noe av de samme refleksjoner og oppgaver som i programmet.

Målet med tilbudet er å utvikle ledergruppen, slik at den bidrar positivt til virksomhetens resultater. I tillegg at det gir utbytte for gruppen som helhet, samt for hvert enkelt medlem.

Kort presentasjon om utviklingsverktøyet:

Toppleder bør lede

Det er viktig at leder for ledergruppen tar eierskap til ledergruppeutviklingen. Vi anbefaler derfor at det er lederen selv som tar ansvar for gjennomføringen.

 

Dette er Utvikling av Ledergrupper

  • Tilbudet består av fem moduler med lik oppbygning.
  • En kort faglig innledning pr video etterfølges av spørsmål til refleksjon og diskusjon.
  • Ledergruppen vil på den måten raskt få oversikt over styrker og mangler.
  • Det enkelte medlem får reflektert over egen rolle i gruppen, mens hele gruppens bidrag til virksomhetens resultater tydeliggjøres.