#Semuligheter – talkshow og webinarrekke om inkludering

Koronakrisen må ikke bli en utenforskapskrise. Bli med på talkshow og webinarer, og se mulighetene du som arbeidsgiver har når du skal finne nye medarbeidere.

Publisert: 07. Apr 2021, Sist endret: 19. Apr 2021

«Kan staten bli best på inkludering?» er tittelen på DFØs webinar 29. april. Dette er et av bidragene i kampanjen #Semuligheter som Arbeids- og sosialdepartementet har tatt initiativet til.

bilde av logo
 

Logo: Jorunn Waaler/ASD

Formålet med kampanjen er å oppfordre arbeidsgivere med rekrutteringsbehov til å sette seg inn i mulighetene som finnes når de skal finne nye medarbeidere. Du får blant annet

  • se hvilke utfordringer utenforskapet skaper
  • eksempler fra det gode inkluderingsarbeidet som allerede gjøres
  • informasjon om tiltak og virkemidler som kan bidra til og understøtte inkludering
  • kunnskap om fordelene ved å rekruttere mangfoldig

Kampanjen er et samarbeid av mange aktører og består blant annet av en rekke arrangementer hvor mulighetene vil bli belyst:

  • en digital konferanse i form av et talkshow 14. april
  • fire webinarer – 16. april, 22. april, 28. april og 29. april

Hvorfor nå?

Noen grupper i samfunnet var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før virusutbruddet, men pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse og har hull i CV-en risikerer nå å skyves lengre unna arbeid. Derfor ønsker Arbeids- og sosialdepartementet sammen med andre aktører å øke innsatsen for å hindre utenforskap og inkludere flest mulig i arbeidslivet.

Les mer om kampanjen på semuligheter.no.

Bli med på talkshow om inkludering!

Kampanjen #Semuligheter sparkes i gang 14. april med en digital konferanse. Konferansen varer i en drøy time og er fullspekket av gjester fra staten, forskningsmiljøene, partene i arbeidslivet, sosiale entreprenører og ikke minst enkeltmennesker innenfor målgruppen til inkluderingsdugnaden.

Les mer om programmet og meld deg på

DFØ-webinar om verktøy, tiltak og erfaringer 

DFØ har i oppdrag å støtte statlige arbeidsgivere i arbeidet med inkluderingsarbeidet. Det gjør vi blant annet ved å utvikle verktøy, gi råd og arrangere webinarer der vi setter inkludering og mangfold på agendaen. I kampanjeperioden bidrar vi med et webinar 29. april der vi stiller spørsmålet om staten kan bli best i klassen på inkludering?

På webinaret vil vi gi deg innblikk i verktøy og tiltak som vi ser fungerer i inkluderingsarbeidet, og som kan bidra til at staten blir best i klassen. Du får også høre om hva lederne konkret kan gjøre i rekrutteringsprosessen for at de skal rekruttere mer mangfoldig. Vi vil også vise hvordan virksomhetene bør jobbe systematisk med inkluderingsarbeidet for å lykkes med å forankre og få til en varig endring.

Les mer om programmet og meld deg på

OBS: Når du skal melde deg på, gjør dette i nettleseren Chrome eller Edge - det viser seg at påmeldingen ikke alltid fungerer like godt for de som bruker Internet Explorer.

Hele webinarrekken i #semuligheter:

Del gode eksempler

Kampanjen oppfordrer virksomheter til å spre gode eksempler. Har din virksomhet begynt å rekruttere på en annen måte? Har dere lykkes med inkludering? Del gjerne ditt eksempel gjennom å bruke #Semuligheter i sosiale medier og tag gjerne Arbeids- og sosialdepartementet eller DFØ.