KMD inviterer til arbeidsgiverpolitisk seminar

19. mai er datoen for Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2021. Meld deg på.

Publisert: 10. Mai 2021, Sist endret: 10. Mai 2021

Målgruppen for nettseminaret er personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Et av hovedpunktene på årets seminar er presentasjon av rapporten Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon: "Ikke la en krise gå til spille".

Frist for å melde seg på er 18. mai kl. 12.00.

Påmelding til nettseminaret 19. mai (regjeringen.no)

Program:

 • Velkommen
  v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, KMD
   
 • Presentasjon av rapporten Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon: "Ikke la en krise gå til spille"
  Rambøll har på oppdrag fra KMD gjort en kartlegging av erfaringer og læring hos et utvalg virksomheter i staten, som har vært særlig berørt av koronakrisen. Formålet med kartleggingen har vært å få frem ny og konkret kunnskap om hvordan virksomhetene har løst krevende samfunnsoppdrag i en presset situasjon.
  Presentasjon av hovedfunn v/ Iris Maria Makridis, manager, og Thomas Nortvedt, manager, Rambøll

  Samtale om funnene i rapporten med Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør, Kulturrådet 

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) kompetansetilbud om fjernledelse
  Hvordan sikre god utøvelse av lederskap når ledere og medarbeidere sitter på hjemmekontor, eller er plassert geografisk fra hverandre? 
  v/ Klaus Breivik, seniorrådgiver, DFØ
   
 • Resultater fra vårens arbeidsgiverbarometer i staten
  v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, KMD

Nettseminaret kan følges direkte eller i opptak fra denne siden.