Statens personaldirektør om resultatet av mellomoppgjøret 2021

Statens personaldirektør Gisle Norheim er glad for at mellomoppgjøret kom innenfor frontfagrammen på 2,7 prosent. I en videohilsen orienterer han om oppgjøret.

Publisert: 28. Mai 2021, Sist endret: 04. jun 2021

Se video

Mellomoppgjøret i 2021 ble innenfor frontfagrammen på 2,7 prosent.

100 prosent av potten til Akademikerne og 50 prosent av potten til LO, Unio og YS går til lokale forhandlinger.

Viktige datoer i lønnsforhandlingene 2021

  • De sentrale tilleggene gitt på hovedlønnstabellen etter avtale med LO Stat, Unio og YS  Stat er med virkning fra 1. mai.
  • Etter avtale med Akademikerne skal hele den økonomiske avsetningen fordeles lokalt.
  • Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat får virkning fra 1. juli
  • Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalen med Akademikeren får virkning fra 1. mai.

Se tallene her:

PM-2021-09: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2021 mv