Medarbeidere som blir påvirket av streik

Som statlig arbeidsgiver må du benytte den fleksibiliteten som ligger i gjeldende rammeverk når det gjelder medarbeidere som får hverdagen påvirket av streiken. 

Publisert: 02. jun 2021, Sist endret: 03. jun 2021

Lærere og helsepersonell enkelte steder i landet er tatt ut i streik. For noen statsansatte betyr det at de kan ha familiemedlemmer som ikke kan gå i barnehage, på skole - eller få tilsyn som vanlig. 

Det finnes ingen særskilte regler som gir rett til fri eller permisjon med lønn i slike situasjoner.  

Det er ikke naturlig å registrere dette som sykt barn eller permisjon med lønn, da dette er fravær med lønn. Arbeidstaker må da ta permisjon/fri uten lønn, fleksidager og feriedager. Det er opp til virksomhetene selv å vurdere bruk av velferdspermisjon og om det foreligger viktige velferds- og omsorgsgrunner.

Det er også opp til arbeidsgiver å vurdere hvor fleksible dere som arbeidsgiver ønsker å være med hensyn til når arbeidet skal utføres.