Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) blir forsinket

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST), som utvikles i et samarbeid mellom DFØ og Statens arbeidsmiljøinstitutt, er dessverre blitt noe forsinket.

Publisert: 28. jun 2021, Sist endret: 23. nov 2021

Siste nytt: MUST vil være tilgjengelig for statlige virksomheter innen utgangen av 1. kvartal. Arbeidet er i rute.

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) er et gratis tilbud fra DFØ til statlige virksomheter. Undersøkelsen utvikles av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Utviklingen av MUST innebærer to elementer;

  • utvikling av spørreskjema (som er i takt med utviklingen i arbeidslivet)
  • utvikling av teknisk løsning for gjennomføring av undersøkelsen

Utviklingen av spørreskjema er i rute, men utviklingen av den tekniske løsningen har støtt på noen uforutsette utfordringer som dessverre medfører forsinket oppstart av MUST. Dette skyldes forhold knyttet til pandemien og tilgang på kvalifiserte IT-utviklere.  

STAMIs fokus nå er på å finne løsninger som gjør at forsinkelsen begrenses så mye som mulig.

Over sommeren kan vi informere om ny oppstartsdato for når statlige virksomheter kan ta i bruk MUST. STAMI beklager sterkt ulempene dette medfører for de berørte parter og ser frem til å kunne levere en fullgod tjeneste.

I lenken under kan du lese mer om den nye medarbeiderundersøkelsen, hva den vil inneholde, hvordan den bygges opp og hvordan DFØ og STAMI samarbeider.