Praktiske tips til en god omstart på kontoret

En god tilbakekomst krever både omstilling og omtanke når vi etter hvert skal møtes på kontoret. Hvilke grep kan du som leder ta allerede nå for å planlegge, gjennomføre og følge opp tilbakekomsten på kontoret?

Publisert: 17. jun 2021, Sist endret: 24. jun 2021

Det ser nå ut som at vi begynner å nærme oss en gjenåpning av kontoret. Mange virksomheter legger i disse dager planer for at medarbeidere skal komme tilbake etter lang tid på helt eller delvis hjemmekontor. Ønsk dem velkommen tilbake på en gjennomtenkt måte!

Regler for hjemmekontor per 17. juni

Per 17. juni 2021, er det nasjonale tiltaket fremdeles hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

I Oslo er det fremdeles påbud om hjemmekontor til og med 4. juli. 

Oversikt over nasjonale tiltak (regjeringen.no) 

Oslo kommunes side om påbud om hjemmekontor (oslo.kommune.no)

I en artikkel på Arbeidsgiverportalen, skriver statens personaldirektør selv om fem oppmerksomhetspunkter som statlige arbeidsgivere bør tenke på når de nå er i gang med dette arbeidet. 

Les hva Gisle Norheim skriver: Gjenåpning av kontoret - dette bør statlige arbeidsgivere tenke på

Virksomhetene må følge myndighetenes regler, men det er opp til hver virksomhet å organisere tilbakekomsten. Når vi etter hvert møtes på jobb, skal relasjoner gjenopprettes og nye arbeidsmåter etableres.

Som leder er du nærmeste bindeledd til dine medarbeidere, og må følge de retningslinjene virksomheten din har. Under finner du imidlertid noen generelle råd til hva du kan gjøre nå.

Gi god og tydelig informasjon – hvem, når og hvordan 

Informer og snakk om diskusjonene dere har og/eller beslutningene som virksomheten tar nå før sommeren, slik at medarbeiderne kan forberede seg på det som skal skje etter ferien.   

Medarbeiderne vil typisk lure på hvem som skal tilbake på kontoret og når. Skal alle begynne samtidig, eller blir man delt inn i puljer? Kommer inndelingen til å følge organisasjonskart eller oppgaver? 

Får medarbeiderne mene noe om hvilke ukedager de ønsker å være til stede på kontoret?  Vil det i starten være frivillig oppmøte? 

Flere medarbeidere kan også føle på bekymringer for å komme tilbake. Skap trygghet ved å informere om hvilke regler og tiltak som skal være gjeldene med hensyn til smittevern. 

Etterspør medarbeidernes innspill  

Snakk med dine medarbeidere om deres ønsker, refleksjoner, spør om deres tanker rundt det å komme tilbake på kontoret. 

For deg som leder er det viktig å tenke på at medarbeiderne stiller med ulikt utgangspunkt. Noen vil helst slippe å jobbe hjemmefra mer, andre forventer kanskje mer fleksibilitet. Mange har verdsatt en større fleksibilitet i hverdagen, og sier at hjemmearbeid har bidratt til en bedre balanse mellom jobb- og privatliv, og mindre stress.  Noen vil kanskje føle seg usikre etter mange måneder på hjemmekontor. 

Undersøk, vær tilgjengelig og åpen, og vurder hva du kan gjøre som leder for å gjøre tilbakekomsten best mulig for den enkelte. 

Skap rom for sosialisering  

Legg til rette og vær åpen for sosialt samvær blant medarbeiderne på arbeidsplassen når dere er tilbake.  

Praten ved kaffemaskinen har vært etterlengtet for mange, og det er viktig å få i gang de uformelle samtalene som er med på å skape relasjoner og deling av den sosiale og faglige - kommunikasjon på tvers.  

Vær tålmodig og forvent at ting tar tid, ikke alle er like sosiale etter en lang tid med nedstengning.  

Vis omtanke, vær fleksibel og tilgjengelig 

En god tilbakekomst for dine ulike medarbeidere krever at du som leder setter av tid til både oppfølging, omtanke og reetablering av det faglige og sosiale på arbeidsplassen.  Bruk din egen leder, dine lederkollegaer og nettverk for å diskutere, se muligheter og lære. 

    Statens personaldirektør råder arbeidsgivere til å forsøke seg litt forsiktig frem når høsten kommer, og at nye post-pandemi-retningslinjer bør testes og evalueres løpende.