Hovedavtalen videreføres ut 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er enige om å videreføre hovedavtalen i staten til 31. desember 2022.

Publisert: 30. sep 2021, Sist endret: 30. sep 2021

Det ble også avtalt at partene skal gjennomføre en prosess i løpet av neste år, som legger til rette for gode forhandlinger før utgangen av 2022.

Det vil komme en personalmelding med mer informasjon om videreføringen av hovedavtalen fredag 1. oktober.

Hovedavtalen i staten (regjeringen.no)