Nominasjonen til årets beste lærebedrift er i gang

Stadig flere statlige virksomheter tar inn lærling. Nå kan du nominere en virksomhet du mener jobber godt med lærlinger til beste statlige lærebedrift 2021.

Publisert: 23. sep 2021, Sist endret: 23. sep 2021

Årets beste statlige lærebedrift kåres hvert år. Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og i de statlige helseforetakene, som har fulgt opp arbeidet med lærlinger på en god måte, kan nomineres til prisen. Det statlige tariffområdet inkluderer departementer, underliggende virksomheter, Riksrevisjonen og Sivilombudet. 

Prisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen og 10 000 kroner, som skal brukes til lærlingerettede formål.  

Fristen for å sende inn forslag til aktuelle kandidater er 8. oktober 2021. 

Slik nominerer du din kandidat

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer statlige virksomheter til å sende inn forslag til gode kandidater innen 8. oktober 2021 til e-postadressen: tbe@kmd.dep.no

Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger.  

Les mer om prisen og kriteriene som vektlegges ved nominasjonskomiteens vurdering på regjeringen.no