Ny rapport viser at statlige virksomheter jobber aktivt med inkluderingsdugnaden

I løpet av de tre siste årene har statlige virksomheter hatt en klar økning i antallet nyansettelser fra målgruppen til inkluderingsdugnaden. Målet om fem prosent er ikke nådd, men en ny rapport viser at virksomhetene tar inkluderingsdugnaden på alvor.

Publisert: 07. sep 2021, Sist endret: 09. sep 2021

Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foretatt en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

Inkluderingsdugnaden ble satt i gang i 2018 for å styrke bevisstheten rundt og antall ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i staten.

De viktigste funnene i rapporten

  • Statlige virksomheter har god kjennskap til inkluderingsdugnaden og jobber aktivt med ulike tiltak for å rekruttere flere fra målgruppen.
  • I løpet av de tre siste årene har statlige virksomheter hatt en klar økning i antallet nyansettelser fra målgruppen
  • Et flertall av de statlige virksomhetene når ikke målet om at 5 prosent av alle nyrekrutteringer skal være i målgruppen.
  • Statlige virksomhetsledere er tilfreds med aktuelle tiltak i regi av KMD og DFØ, og ordninger fra NAV og traineeprogrammet vurderes som viktige tiltak for å inkludere flere.
  • Statlige ledere ønsker flere tiltak, herunder lønnstilskudd.

Flere statlige virksomheter peker på at inkludering er et langsiktig arbeid, og at resultatene vil komme etter hvert, dersom virksomhetene opprettholder fokus og oppmerksomhet rundt arbeidet.

Viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med inkludering

DFØ har gjennom inkluderingsdugnadens tre år levert en rekke tiltak for å støtte virksomheter i å rekruttere mer inkluderende. Evalueringsrapporten viser at DFØ i stor grad har truffet med tiltakene som er utviklet. Rapporten er også et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med inkludering i staten.

Les rapporten: Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet (dfo.no)