Kompetansepakke for ledere i den nye hverdagen

Hvordan kan ledere i din virksomhet best mulig støtte sine medarbeidere? Hvordan tilby fleksibilitet og være rustet til å møte nye utfordringer? DFØ har flere relevante kompetansetilbud for ledere i den nye lederhverdagen.

Publisert: 25. okt 2021, Sist endret: 11. nov 2021

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagmiljø på ledelse og arbeidsgiverstøtte. DFØ har kompetansetilbud som dekker behov som er felles for hele eller store deler av staten. Slik bidrar DFØ til å frigjøre ressurser i virksomhetene som heller kan brukes til tiltak som skal dekke virksomhets- eller sektorinterne kompetansebehov.   

Nedenfor får du som jobber i HR en oversikt over vårt kompetansetilbud for ledelse i den nye arbeidshverdagen. Tilbudene kan brukes på individnivå, eller i en gruppe med flere ledere. Den viktigste læringen skjer i oppgaveløsningen. For å oppnå de beste resultatene bør opplæringstiltak fra DFØ integreres i det daglige arbeidet.  

Tilbud som hever ledelse i den nye hverdagen 

Din virksomhet kan ta i bruk kompetansetiltakene ved at du/HR avdelingen:

  1. Informerer ledergruppen i din virksomhet at det finnes flere e-læringskurs og fagsider for ledere som støtter dem i den nye arbeidshverdagen. 
  2. Vurderer behovet for å koble kompetansetilbudet fra DFØ opp mot din virksomhets interne opplæringsaktiviteter. 
  3. Deler lenker til fagsider og kursene på intranettet eller send lenker på e-post til lederne. 

E-læring: Kurs i fjernledelse  

På Læringsplattformen finnes det et kort og praktisk e-læringskurs om fjernledelse som sier noe om hva god ledelse kan være når leder og medarbeider ikke er fysisk til stede sammen.  

Kystverket har koblet kurset opp mot sine virksomhetsinterne opplæringsaktiviteter 

Illustrasjon av fjernledelse

E-læringskurset i fjernledelse består av flere moduler som kan tas i leders eget tempo, eller brukes som en del av lederopplæringen i virksomheten.

Illustrasjon: DFØ

Fagside: Gode råd for hybride møter  

Hvordan planlegger du og gjennomfører gode hybride og digitale møter? Denne nettsiden tar for seg utfordringene ved en hybrid hverdag og hva du bør tenke ekstra på.

Digitale og hybride møter

Fagside: Lederkompetanser for digital transformasjon

Hva slags kompetanse bør du ha for å kunne lede i digital transformasjon, kan du finne på vår fagside i tekst og video. I 2022 kommer et nytt e-læringskurs for ledergrupper (se faktaboks nederst).

7 lederkompetanser du trenger for å lykkes med digital transformasjon 

Illustrasjon på lederkompetansene "sette borger i sentrum", "samarbeide på tvers", "peke ut retning", "prøve og feile", "belønne og motivere", "utfordre det eksisterende", "fortelle de gode historiene"

God ledelse i digital transformasjon fordrer en helhetlig tenking fra å sette brukeren i sentrum, via samarbeid, feiling og utfordre det eksisterende.

Foto: Difi

E-læring: Endringsledelse 

Hvordan lykkes med endringsarbeid? Dette kurset tar for seg innsikt og praktiske verktøy som er nyttig i en lederhverdag som inneholder både store og små endringer. 

Kurset i endringsledelse finner du på Læringsplattformen

Introduksjon til digital transformasjon - Et utviklingsverktøy for ledergrupper

I 2022 kommer et nytt digitalt tilbud  fra DFØ. Kurset skal blant annet bidra til at ledergrupper utvikler felles begreper og forståelse for hva som må til for å lykkes med digital transformasjon og nå samfunnsmål gjennom utnyttelse av ny teknologi.