Uttak av restferie

Nå er tiden inne for å sjekke ansattes feriedager som fortsatt ikke er avviklet. Planlegg godt nå, så ferien blir tatt ut.

Publisert: 20. okt 2021, Sist endret: 20. okt 2021
Bilde av PC og ferieveske

Flere arbeidsgivere opplever at ansatte har mye å gjøre og mye feriedager til gode. Å planlegge ferieuttak gjennom hele året er et ansvar som både tilfaller leder og den ansatte selv.

Foto: Colourbox

På denne tiden av året får Statens arbeidsgiverstøtte mange spørsmål knyttet til om man kan utbetale godtgjørelse i stedet for avvikling av ferie.

Mye å gjøre, og det at ansatte ikke har fått avviklet all ferie i løpet av året, er gjerne grunnen for henvendelsen.

Enkelte ansatte har fremdeles igjen ferie de ikke har fått tatt ut, samtidig som at de også har oppgaver som skal løses i november og desember.

Som leder har du, sammen med arbeidstaker, ansvar for at ansatte tar ut ferie. Følg opp at de ansatte faktisk tar ut ferie gjennom året. Mange er engasjerte i arbeidet sitt og trenger en påminnelse.

Godtgjørelse for ikke brukte feriedager?

Det enkle svaret i forhold til regelverket er at det ikke er anledning til å utbetale godtgjørelse for ferie. Feriedager kan overføres til neste år.

Flere svar finner du i boksen under:

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for at ferie blir avviklet i løpet av året. Om det ikke blir gjort, har den ansatte krav på å få med seg feriedager han eller hun ikke har fått avviklet til neste år.