Sett partssamarbeid på agendaen i din virksomhet

Partssamarbeidet er blitt enda mer aktuelt med Hurdalsplattformen. Her får du praktiske kjøreplaner, filmer og verktøy som kan brukes på fagsamlinger for å bygge opp under godt samarbeid mellom tillitsvalgte og lederlinjen i din virksomhet.

Publisert: 10. nov 2021, Sist endret: 12. nov 2021

Mange virksomheter gjennomfører ledersamlinger eller gjør evalueringer av året som har gått i november og desember. Nedenfor finner du to konkrete forslag til ferdig opplegg for fagsamlinger der samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere er på agendaen. Opplegget er laget slik at dere kan gjennomføre samlingen med egne ressurser.  

Samling for evaluering av partssamarbeidet for virksomhetsleder, HR og tillitsvalgte (3 timer)

Fagsamling for ledere med personalansvar og/eller tillitsvalgte (2,5 timer)

E-læring i samarbeid og medbestemmelse

Innholdet på denne siden er laget med utgangspunkt i e-læringen Samarbeid og medbestemmelse som er utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene.

Andre ressurser for å jobbe med partssamarbeidet i virksomheten