Styringskonferansen 2022: Evner vi å prioritere riktig? 

På Styringskonferansen 2022 setter vi søkelys på effektiv ressursbruk. Hvordan skal offentlig sektor får mer ut av ressursene, gjøre gode prioriteringer og arbeide med forbedring og utvikling?

Publisert: 10. nov 2021, Sist endret: 10. nov 2021

26. januar 2022 er en av de viktigste møteplassene tilbake for deg som er opptatt av god styring og ledelse i staten. Da går nemlig Styringskonferansen av stabelen i Oslo Kongressenter.

Evner vi å prioritere? 

Behovene vokser, mens budsjettrammene blir strammere. Store samfunnsdrivere som demografiutvikling og lavere oljeinntekter vil legge press på statsfinansene i tiden som kommer. Hvordan skal offentlig sektor møte en framtid der utgiftene øker mer enn inntektene? Hvordan skal vi prioritere? Hva er det vi ikke kan gjøre? 

Internasjonale trender i statlig styring 

På Styringskonferansen 26. januar møter du årets internasjonale hovedtaler Marc Robinson på Oslo Kongressenter. Robinson sitter i OECD sitt ekspertpanel for budsjett og offentlige utgifter. I 2020 ga han ut den anerkjente boken Bigger Government: The Future of Government Expenditure in Advanced Economies.  

Robinson vil presentere internasjonale trender på hvordan de store samfunnsutfordringene presser offentlige utgifter oppover, og hvordan dette vil påvirke statens rolle og størrelse.  

På Styringskonferansen vil representanter fra akademia, tenketanker og arbeidslivsorganisasjonene kommentere og sette hans innlegg inn i en norsk kontekst. I tillegg vil ledere og fagfolk i forvaltningen dele erfaringer fra sitt arbeid med mer effektiv ressursbruk. 

Følg med på konferansens hjemmeside hvor fullstendig program lanseres snarlig, og sikre deg din plass allerede nå.