Aktuelt

Kort fortalt: Slik kan du sette kompetanse på agendaen

Tilrettelegging av læringsmiljø er viktig, også når mange er på hjemmekontor. Her får du en uformell temperaturmåling på læringsmiljø som du som leder eller HR kan gjøre med dine ansatte. Ved å stille noen av disse spørsmålene, kan du få et diskusjonsgrunnlag om læringsmiljøet i din enhet.

Omstilling av Tolletaten – noen sentrale erfaringer

Tolletaten har endret sin organisering fra regionstruktur til divisjonsstruktur. Det har påvirket organisasjon, lokalisering og antall ledernivåer. Her deler tolldirektør Øystein Børmer sine erfaringer.

Søk tariffavsatte kompetansemidler for å øke antall lærlinger

Statlige virksomheter kan søke midler til ulike utviklingsprosjekter gjennom tariffavsatte kompetansemidler. OK stat vil spesielt fremheve muligheten du som arbeidsgiver har til å søke midler til prosjekter som fører til flere læreplasser i staten.  

Sider