Aktuelt

Kvinne på talerstol

Velkommen til Forvaltningskonferansen 2020

Hvordan har norsk og svensk forvaltningen håndtert pandemien? Og hvordan har det vært for ledere i forvaltningen å stå midt oppi krisehåndteringen? Hør dere erfaringer på Forvaltningskonferanse 25. november. Meld deg på nå!

Gi nye ledere i staten den beste starten 

I 2021 lanserer vi et helt nytt Ny som leder- program. Programmet skal gi nye ledere en inspirerende og nyttig innføring i ledelse, styring og arbeidsgiveransvaret i staten.

No kan du søkje ekstra tilskot til lærlingar

Fleire fylkeskommune lyser no ut ekstra tilskot retta mot lærlingordninga. Tilskotet skal bidra til at fleire får læreplass, og hindre at lærlingar og lærekandidatar mistar læreplassen grunna pandemien.  

Bilde av kvinne

Arbeidsgivarrådet får nye medlemmar

Leiar i Arbeidsgivarrådet, Mari Trommald, har takka ja til ein ny periode. Sjå kven som skal sitte i Arbeidsgivarrådet i staten.

Tre steg til å bli en lærebedrift

For å ta inn lærling, må virksomheten din være medlem av et opplæringskontor. Her får du tre steg du må ta for å bli en lærebedrift.

Sider