Aktuelt

Bilde av fem kolleger rundt et bord

Meld på stillinger til Traineeprogrammet i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut invitasjon til alle statlige virksomheter om å delta i Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Sider