Aktuelt

Ta gode beslutninger som ny leder

Som leder trenger du kompetanse på hvordan du kan utforme gode beslutningsgrunnlag. I kurset «Ny som leder» kan du enkelt og effektivt oppdatere deg på utredningsinstruksen.

Praktiske tips til en god omstart på kontoret

En god tilbakekomst krever både omstilling og omtanke når vi etter hvert skal møtes på kontoret. Hvilke grep kan du som leder ta allerede nå for å planlegge, gjennomføre og følge opp tilbakekomsten på kontoret?

Sider