Aktuelt

Reiseavtalene videreføres inntil videre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene har bestemt seg for å fortsette forhandlingene rundt særavtalene om dekning av kost ved reiser utenlands og innenlands til neste år. Inntil videre gjelder dagens avtaler.

Illustrasjon på arbeidsgivers mange oppgaver

Arbeidsgivarportalen flyttar til DFØ

Frå januar 2020 flyttar Arbeidsgivarportalen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Dette betyr det for deg som brukar.

Sider