Aktuelt

Informasjon og sommerhilsen fra OK stat

Flere lærlinger tar fagprøven i disse dager før de beveger seg videre mot nye muligheter. Samtidig starter et nytt kapittel med nye lærlinger fra høsten.

Endring i tal på omsorgsdagar

Frå 1. juli endrast den førebels ordninga med omsorgsdagar, som blei innført under tida med stengde skuler og barnehagar.

Blomster

Uttak av ferie- og fleksidager

Statens arbeidsgiverbarometer viser at virksomhetene har mange innspill rundt uttak av ferie- og fleksidager. Vi har samlet lenker som er nyttige for deg som arbeidsgiver.

Hvordan har statlige virksomheter håndtert koronakrisen?

En ny undersøkelse utført av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser hvordan statlige virksomheter har håndtert koronakrisen. Undersøkelsen viser at spesielt to kriterier har vært viktige for virksomhetene i perioden.

Forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven ble 1. januar forsterket. De nye reglene vil gjelde første gang året 2020, for årsrapporter som publiseres i 2021. På denne siden finner du hvilke plikter som du har som statlig arbeidsgiver, og hva som er nytt på området.

Sider