Aktuelt

Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020, og omfatter både satser innenlands og satser utenlands.

Styring, organisering og ledelse på agendaen - bli med på webinar 10. juni

Vel møtt til nytt DFØ-webinar onsdag 10. juni. Denne gangen spør vi: Hvordan kan en felles strategi for departementene bidra til å løse de komplekse problemene som går på tvers av sektorgrenser og befinner seg i glippsonene mellom departementer? Hva er den riktige balansen mellom sektor- og på-tvers-politikk, og hva skal til for å komme fra gode intensjoner til faktisk effekt?

Sider