Aktuelt

Hvordan få med hele organisasjonen i strategiarbeidet?

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgen ønsket å lage en virksomhetsstrategi som er enkel å kommunisere og som gir tydelig retning. For å få til dette, satset hun tungt på å involvere de tillitsvalgte og de ansatte.

Sider