Aktuelt

Omstilling av Tolletaten – noen sentrale erfaringer

Tolletaten har endret sin organisering fra regionstruktur til divisjonsstruktur. Det har påvirket organisasjon, lokalisering og antall ledernivåer. Her deler tolldirektør Øystein Børmer sine erfaringer.

Søk tariffavsatte kompetansemidler for å øke antall lærlinger

Statlige virksomheter kan søke midler til ulike utviklingsprosjekter gjennom tariffavsatte kompetansemidler. OK stat vil spesielt fremheve muligheten du som arbeidsgiver har til å søke midler til prosjekter som fører til flere læreplasser i staten.  

Sider