Aktuelt

Nytt traineeprogram utlyses i 2020

Våren 2020 utlyses det et nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er lurt å tenke på stillinger i virksomheten som kan være aktuelle allerede nå.

Reiseavtalene videreføres inntil videre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene har bestemt seg for å fortsette forhandlingene rundt særavtalene om dekning av kost ved reiser utenlands og innenlands til neste år. Inntil videre gjelder dagens avtaler.

Sider