Aktuelt

Webinar 16. februar - Ny som leder i staten 

Ny som leder-programmet vil gi deg oversikten du trenger for å lykkes som leder innenfor de statlige rammer og retningslinjer. Programmet lanseres i 2021. Meld deg på webinar for å høre mer om programmet.

Partene utsetter forhandlinger om hovedavtalen

Partene i staten er enige om å utsette forhandlingene om hovedavtalen til mars. De tar en ny Fafo-rapport om erfaringer fra det lokale partssamarbeidet med seg inn i forhandlingene.

Vil du få besøk av Arbeidsgjevarportalen?

Arbeidsgjevarportalen har sidan oppstart i 2018 utvikla ei rekke fagsider med nyttige verktøy for deg som arbeidsgjevar. Vi kjem gjerne på digitalt besøk til verksemda di for å fortelje om portalen og erfaringane vi har gjort.

Godt samarbeid med tillitsvalde er viktig

Under pandemien har fleire peikt på styrken i eit velfungerande partssamarbeid som ein viktig faktor i å handtere konsekvensar av krisa. Gjennom samarbeidet har felles forståing og løysingsforslag blitt utvikla. På Arbeidsgjevarportalen lanserer vi difor eigne sider om samarbeid og medverknad.

Tid for å rapportere inkludering og likestilling

Du skal rapportere både på arbeidet med inkluderingsdugnaden og på arbeidet rundt likestilling og diskriminering på arbeidsplassen i årsrapporten. Det kan være lurt å starte allerede nå.

Sider